Bezpieczeństwo statyczne i dynamiczne w jednostkach penitencjarnych - to hasło IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej SECURITECH, która odbyła się w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w dniach 22-23 maja 2018 r.

Bezpieczeństwo statyczne i dynamiczne w jednostkach penitencjarnych - to hasło IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej SECURITECH, która odbyła się w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w dniach 22-23 maja 2018 r.

Szeroko rozumiane bezpieczeństwo jednostek penitencjarnych, zarówno w warunkach codziennej pracy, jak i w sytuacjach nagłych zdarzeń, było tematem licznych prelekcji merytorycznych, ale także wystaw i prezentacji urządzeń, pokazów specjalnych oraz spotkań z ekspertami w punktach konsultacyjnych.

Konferencja była także odpowiedzią na realizowany obecnie Program modernizacji Służby Więziennej. Dwudniowe spotkanie sprzyjało wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy funkcjonariuszami służb mundurowych, środowiska akademickiego i ekspertów zajmujących się zabezpieczeniami technicznymi.

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęli: Minister Sprawiedliwości, Pan Zbigniew Ziobro oraz Dyrektor Generalny Służby Więziennej, gen. Jacek Kitliński.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, płk Ryszard Czapracki oraz Prezes Zarządu Euro-Media, Pani Katarzyna Polesińska. Komendant przywitał przedstawiciela Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, płk. Zbigniewa Gospodarowicza, Dyrektora Biura Ochrony i Spraw Obronnych Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz pozostałych gości, nawiązał do tematu konferencji, zwracając szczególną uwagę na elementy statyczne i dynamiczne, które decydują o bezpieczeństwie jednostek penitencjarnych.

Wymiana wiedzy i doświadczeń

W konferencji wzięli udział zarówno funkcjonariusze Służby Więziennej jak i Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Straży Miejskiej, Wojskowej Komendy Uzupełnień oraz Żandarmerii Wojskowej.

Podczas dwudniowych obrad obok paneli naukowo-technicznych, odbywały się specjalistyczne warsztaty prowadzone przez firmy wystawiennicze. W pawilonie usytuowanym na placu apelowym ośrodka, trwały pokazy innowacji technicznych z dziedziny ochrony penitencjarnej oraz ochrony obiektów o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, przygotowane przez 35 różnych firm - dostawców systemów i urządzeń oraz dedykowanych rozwiązań. Spotkania ze specjalistami miały na celu uświadamianie konieczności dopracowania niektórych rozwiązań pod indywidualne potrzeby klienta – Służbę Więzienną. Wystąpienia partnerów technicznych były odpowiedzią na wiele wyzwań stojących przed naszą formacją w zakresie wsparcia technicznego jej działalności.

Pokaz

W pierwszym dniu konferencji dużym zainteresowaniem uczestników cieszył się pokaz współdziałania służb, w którym brali udział funkcjonariusze reprezentujący: Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Wydział Zabezpieczenia Działań Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim, Grupa Interwencyjna Służby Więziennej podległa dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Poznaniu wraz z funkcjonariuszami Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu, Aresztu Śledczego w Poznaniu, Zakładu Karnego we Wronkach, Zakładu Karnego w Rawiczu, a także wykładowcy Zakładu Technik Interwencyjnych i Szkolenia Strzeleckiego Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu i funkcjonariusz działu szkolenia i tresury psów służbowych z Zakładu Karnego w Czarnem.

Pierwszy dzień konferencji zakończył się pokazem nowoczesnej broni firmy „Łucznik”.

Prelegenci

Podczas dwudniowej konferencji swoimi doświadczeniami wymieniali się przedstawiciele służb różnych służb mundurowych. W roli prelegentów Służbę Więzienną reprezentowali: ppłk dr Maciej Gołębiowski, ppłk Piotr Jarczewski, mjr Marek Rogoziński, mjr Marek Lipke, mjr Tomasz Szczepocki, mjr Piotr Zdunowski, mjr Robert Nowacki, mjr Marek Kruszka, kpt. Wojciech Dziuba, kpt. Grzegorz Data, kpt. Sebastian Bartosz, ppor. Karol Czarniecki. Policję reprezentowali: nadkom. dr Marcin Druszcz oraz funkcjonariusze Nieetatowego Zespołu do spraw Negocjacji Policyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu – Komenda Miejska Policji w Kaliszu. W imieniu Żandarmerii Wojskowej występował ppłk Piotr Sztrom – Komendant Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu. Przedstawicielami Straży Granicznej byli: płk SG Roman Łubiński, płk SG Marek Zygowski, mjr SG Andrzej Brzozowski, kpt. SG Radosław Borowicz. Natomiast Państwową Straż Pożarną reprezentował kpt. dr inż. Paweł Gromek. Przedstawicielami świata nauki byli: płk dr Piotr Potejko z Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Ireneusz Dziubek z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu oraz mjr w st. spocz. dr Zbigniew Nowacki.

Podsumowanie

Podsumowania konferencji dokonali: dr inż. Andrzej Pawlak - Dyrektor Biura Informatyki i Łączności Centralnego Zarządu Służby Więziennej, płk Ryszard Czapracki - Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej oraz Katarzyna Polesińska - Prezes Zarządu Euro-Media.

Komendant podkreślając znaczenie tematyki konferencji - bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych - podziękował wszystkim osobom, które włączyły się w organizację i przebieg konferencji: licznie przybyłym funkcjonariuszom Służby Więziennej, funkcjonariuszom innych służb mundurowych, instytucjom współpracującym z ośrodkiem i firmom, a także kadrze ośrodka za zaangażowanie i sprawną koordynację przedsięwzięcia. Konferencja zakończyła się miłym akcentem – losowaniem nagród dla uczestników.

Tekst: mjr Ewa Saganowska, por. Katarzyna Krępczyńska

Zdjęcia: COSSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej