„Baczność! Na prawo – patrz! Sztandar Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu – odprowadzić!”

W związku z likwidacją Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, zgodnie z Ceremoniałem Służby Więziennej,  17 grudnia 2019 r., nastąpiło uroczyste pożegnanie i przekazanie  sztandaru do Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Sztandar pożegnała delegacja funkcjonariuszy Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej  w Kaliszu, w składzie mjr Robert Nowacki, chor. Iwona Owczarek, sierż. sztab. Zbigniew Sipka,   a następnie  ppłk Maciej Gołębiowski, p.o. komendant przekazał sztandar  przedstawicielowi Dyrektora Generalnemu Służby Więziennej, płk. Włodzimierzowi Paszkowskiemu.

Na komendę Baczność! Na prawo – patrz! Sztandar  Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu – odprowadzić! w rytm „ Marszu Niezłomnych” nastąpił   pożegnalny przemarsz sztandaru przed szykiem funkcjonariuszy.

Tekst: mjr Ewa Saganowska

Zdjęcia: COSSW  

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej