Podczas odprawy służbowej zorganizowanej dnia 13 września 2017 roku, komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, ppłk Ryszard Czapracki, podziękował za wieloletnią służbę mjr Joannie Kempie, która z dniem 15 września 2017 roku przejdzie na zaopatrzenie emerytalne.

Komendant złożył podziękowanie za znaczący wkład w funkcjonowanie ośrodka, zaangażowanie oraz pracowitość, nawiązując do pełnionych funkcji reprezentacyjnych podczas uroczystości służbowych i państwowych. Ppłk Ryszard Czapracki, w imieniu swoim i kadry ośrodka, życzył mjr Joannie Kempie pomyślności w realizacji osobistych planów.

Mjr Joanna Kempa rozpoczynała swoją służbę w Zakładzie karnym w Kaliszu, w roku 1999 została przeniesiona do Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej. Od 2012 roku zajmowała stanowisko kierownika Działu organizacji i obsługi szkolenia, pełniąc jednocześnie funkcję rzecznika prasowego.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej