Ppłk dr Maciej Gołębiowski, zastępca komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu wziął udział w miejskich obchodach osiemdziesiątej rocznicy napaści wojsk sowieckich na Polskę

Uroczystość odbyła się 17 września 2019 r. w Ogrójcu Klasztoru OO. Jezuitów, gdzie przed obeliskiem poświęconym ofiarom syberyjskich zesłań zostały złożone kwiaty i zapalone znicze pamięci. Następnie w Narodowym Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu odbyła się Msza św. w intencji Sybiraków.

Tekst: mjr Ewa Saganowska

Zdjęcia: COSSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej