13 listopada 2019 r., w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Odznaczenia i awanse

Podczas uroczystej odprawy z okazji Narodowego  Święta Niepodległości funkcjonariusze Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu otrzymali awanse oraz zostali  odznaczeni  resortowymi odznakami „ Za zasługi w pracy penitencjarnej”. Srebrną odznakę otrzymał, kpt. Paweł Skłodowski, brązową, mjr Marta Jabłońska, por. Marcin Grzęda. Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali, na stopień majora, Sebastian Białek, Anna Dąbek – Lisiak, Paweł Lisiak, Adam Wierzchowski, kapitana, Łukasz Cichocki, Katarzyna Krępczyńska, Maciej Paluszczak, Izabela Toczek, Dominik Zdunek. W korpusie chorążych akty mianowania na wyższe stopnie służbowe otrzymali, starszego chorążego, Mateusz Andrzejczak, Wojciech Kowalski, chorążego, Anna Gmurowska, Karol Gryczyński, Damian Kopras, Karolina Kostera, Agnieszka Kwiatkowska, Tadeusz Marciniak, Jakub Sadurski, Anna Zając. W korpusie podoficerskim awansowali, na stopień starszego sierżanta  sztabowego,  Marek Sowiński, na stopień sierżanta  sztabowego, Konrad Lis, Jarosław Pawlak, Tomasz Szczepaniak, Adam Szewczyk, Jakub Szyszka, na stopień sierżanta, Marcin Michaś. Awans na stopień plutonowego otrzymał Grzegorz Łukasik, Mateusz Mądrzak i starszego kaprala Katarzyna Waszak.

Semper Paratus  

Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, płk Ryszard Czapracki wręczył chor. Damianowi Koprasowi odznakę „Semper Paratus”, którą nadał Dyrektor Generalny Służby Więziennej za dokonanie czynu świadczącego o szczególnej odwadze i bohaterstwie.

Tekst: mjr Ewa Saganowska
Foto: COSSW Kalisz

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej