W dniu 16 października 2017 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej zorganizowano konferencję wpisującą się w obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji. Hasłem tegorocznej, piątej już edycji konferencji było: „Mediacja – płaszczyzna poszukiwania sposobów rozwiązywania konfliktów w różnych dziedzinach życia”.

Komendant ośrodka, ppłk Ryszard Czapracki przywitał przybyłych gości, wśród których znaleźli się: Pełnomocnik Dyrektora Generalnego Służby Więziennej do Spraw Ochrony Praw Człowieka i Równego Traktowania – Pani ppłk Teresa Kujawa, sędziowie – na czele z Sędzią Sądu Okręgowego Jackiem Chmurą, Wiceprezesem Sądu Okręgowego w Kaliszu i Koordynatorem do Spraw Mediacji w Sądzie Okręgowym w Kaliszu, mediatorzy – przedstawiciele Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów, Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych w Wieluniu oraz Polskiego Centrum Mediacji, Prokurator Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim – Pani Wanda Palczewska, kuratorzy sądowi, przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, Służby Więziennej, a także przedstawiciele oświaty, kadra ośrodka oraz słuchacze uczestniczący w szkoleniu zawodowym na pierwszy stopień chorążego Służby Więziennej.

Podczas oficjalnego otwarcia konferencji komendant nawiązał do emocji, które towarzyszą stronom sporów, konfliktów i sytuacji, gdy dochodzi do popełnienia przestępstwa. Rzeczywistość tych zjawisk wiąże się najczęściej z poczuciem krzywdy, wstydu, żalu po stracie, poczuciem winy. Za tymi uczuciami stoją zawsze konkretne osoby. W przypadku popełnionego przestępstwa jest to ofiara i sprawca. Kiedy mówimy o poczuciu krzywdy jesteśmy myślami przy ofierze, natomiast myśląc o poczuciu winy, życzymy sobie niejednokrotnie, aby towarzyszyło ono sprawcy. Ppłk Ryszard Czapracki wyraził przekonanie, że zaproszeni prelegenci poszerzą wiedzę na temat mediacji, która porządkuje świat i stwarza przestrzeń do spotkania sprawcy i ofiary.

Mając świadomość czym jest mediacja i jakie korzyści przynosi, wieloletni mediatorzy praktycy podzielili się swoimi doświadczeniami w rozwiązywaniu sporów w obszarach prawa rodzinnego, cywilnego, gospodarczego, postępowania administracyjnego, a także w dziedzinie oświaty, w szczególności mediacji wśród uczniów. W czasie wystąpień przedstawione zostały zagadnienia wpływu przepisów prawnych na wyniki postępowań sądowych, poruszono kwestie z zakresu spraw rodzinnych i podziału majątku wspólnego, mówiono o mediacji jako perspektywie rozwiązywania sporów w urzędzie, szkole, rozważano o możliwości mediacji po wyroku w kontekście sprawiedliwości naprawczej, dyskutowano o przesłankach sukcesu w mediacji.

Tydzień Mediacji w Polsce zaowocował również spotkaniem kadry ze słuchaczami realizującymi szkolenie zawodowe na pierwszy stopień chorążego Służby Więziennej. W dniu 17 października 2017 r. podczas zajęć prowadzonych przez mediatora mjr Agnieszkę Kowalewską, poruszono tematykę mediacji w sprawach karnych, a w czasie panelu dyskusyjnego moderowanego przez mł. chor. Annę Gmurowską, wskazywano na mocne i słabe strony mediacji, w tym mediacji po wyroku.

Inicjatorką corocznych spotkań rozpowszechniających ideę mediacji w różnych dziedzinach życia jest mł. chor. Anna Gmurowska, mediator stały wpisany na listę mediatorów Sądu Okręgowego w Kaliszu w zakresie prawa karnego, działająca z rekomendacji Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych w obszarach prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego oraz prawa pracy, wspierająca działania na rzecz rozwoju mediacji w Służbie Więziennej oraz w społecznościach lokalnych, a także propagowania mediacji rówieśniczych w szkołach.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej