30 września 2019 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, 139. funkcjonariuszy Służby Więziennej rozpoczęło szkolenie zawodowe przygotowujące do  zajmowania stanowiska w korpusie chorążych.

Szkolący się funkcjonariusze będą zdobywać wiedzę w części unitarnej, w której zajęcia prowadzone są w grupach bez podziału na specjalizacje.

Podczas inauguracji płk Ryszard Czapracki, Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, odwołał się do regulaminu pobytu uczestników szkoleń na terenie ośrodka, przypominając o konieczności przestrzegania zasad służbowego zachowania się. Odczytane zostało także pismo Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zasad etyki zawodowej funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Tekst: mjr Ewa Saganowska

Zdjęcia: COSSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej