Stu osiemnastu funkcjonariuszy Służby Więziennej z całej Polski, rozpoczęło 12 września 2017 r. szkolenie zawodowe na pierwszy stopień chorążego Służby Więziennej.

Podczas uroczystej inauguracji komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, ppłk Ryszard Czapracki przywitał słuchaczy rozpoczynających kolejny etap rozwoju zawodowego. Przedstawił także najważniejsze informacje dotyczące organizacji szkolenia, omówił specyfikę poszczególnych części: unitarnej oraz specjalizacyjnej. Komendant podkreślił, że jednym z ważniejszych części programu jest kształtowanie prawidłowych postaw i rozwijanie kompetencji ułatwiających współpracę pomiędzy funkcjonariuszami Służby Więziennej.
Ppłk Ryszard Czapracki przypomniał również uczestnikom o bogatej historii ośrodka, gdzie sto lat temu na pobliskich terenach przebywali internowani legioniści Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Komendant życzył wszystkim słuchaczom, żeby czas pobytu w ośrodku wykorzystali na zdobywanie wiedzy i umiejętności.

Galeria zdjęć

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej