Z okazji obchodzonych w całej Polsce Dni Honorowego Dawstwa Krwi, w kaliskim ratuszu spotkali się ludzie, których połączyła idea dzielenia się życiem – honorowi dawcy krwi.

Podziękowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej

Kapituła Odznaki Honorowej, w uznaniu zasług na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża nadała Centralnemu Ośrodkowi Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu Honorową Odznakę. To wyjątkowe wyróżnienie dedykowane jest wszystkim funkcjonariuszom Służby Więziennej, którzy podczas szkolenia i pobytu w ośrodku, podzielili się bezcennym darem.

Szlachetna tradycja

Wyróżnienia oraz gorące podziękowania to efekt zapoczątkowanej w 1993 roku i trwającej do dzisiaj wspaniałej inicjatywy funkcjonariuszy oraz słuchaczy, odbywających szkolenie w kaliskim ośrodku. Dzięki szlachetnej postawie, jaką jest ratowanie życia ludzkiego, słuchacze i funkcjonariusze Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, przy którym działa Klub Honorowego Dawstwa Krwi, znajdują się w ścisłej czołówce służb mundurowych. Od dwudziestu czterech lat, ochotnicy oddali około 3900 litrów krwi!. Tradycją działalności ośrodka, stało się dobrowolne dzielnie się tym najwspanialszym darem. Dziś akcja honorowego dawstwa krwi jest dla funkcjonariuszy naturalnym odruchem.

Odznakę Honorową odebrał Zastępca Komendanta Centralnego Ośrodka, ppłk dr Maciej Gołębiowski.

Tekst: mjr Ewa Saganowska
Zdjęcia: por. Damian Harabasz

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej