Integracja ze środowiskiem otwartym, prezentacja umiejętności osób pozbawionych wolności, ich potencjału, przełamywanie barier oraz ograniczeń - to tylko niektóre z celów Ogólnopolskiego Konkursu Więziennej Twórczości Teatralnej. Spektakle konkursowe piątej edycji tego jedynego w swoim rodzaju przeglądu, z udziałem skazanych w rolach głównych, niebawem będzie można obejrzeć na scenach poznańskich teatrów.

Przegląd teatrów działających w zakładach karnych i w aresztach śledczych udowodnia resocjalizacyjny potencjał sztuki. Pozwala więźniom obcować z kulturą słowa, budować poczucie własnej wartości, destrukcję zastąpić kreacją. Konkursowy charakter przeglądu umożliwia osadzonym występy także przed szeroką publicznością oraz poddanie się ocenie jury. Składa się ono z przedstawicieli środowisk artystycznych i naukowych:  Ewa Wójciak – przewodnicząca jury, aktorka Teatru Ósmego Dnia, dr Magdalena Hasiuk - Świerzbińska – Instytut Sztuki PAN w Warszawie, prof. em. zw. dr hab. Dobrochna Ratajczak – teatrolog, kierownik Zakładu Teatru i Dramatu w Instytucie Filologii Polskiej UAM, Marcin Kowalski – Dyrektor Teatru Polskiego w Poznaniu, prof. zw. dr hab. Wiesław Ambrozik – Kierownik Zakładu Resocjalizacji WSE UAM, mjr Filip Skubel – specjalista Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie.

 Do tegorocznej edycji przystąpiło 11 grup teatralnych. Prezentacja konkursowych spektakli będzie się odbywała wg poniższego harmonogramu:   

23.04.2018 r. (poniedziałek) CENTRUM KULTURY ZAMEK ( SCENA NOWA)

Zakład Karny w Wierzchowie: „Wierzchowska Grupa Teatralna”

Areszt Śledczy w Warszawie- Grochowie: „Nadzieja”

Oddział Zewnętrzny w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim: „Epizod”

24.04.2018 r. (wtorek) TEATR POLSKI W POZNANIU (MALARNIA)

Areszt Śledczy w Opolu: „Druga Szansa”

Oddział Zewnętrzny w Turawie Aresztu Śledczego w Opolu: „Widno-Kręgi”

Oddział Zewnętrzny przy ul. Nowosolskiej Aresztu Śledczego w Poznaniu: „Próba”

25.04.2018 r. (środa) TEATR ÓSMEGO DNIA

Zakład Karny w Krzywańcu: „Impro”

Zakład Karny w Kwidzynie: „Korektor”

Areszt Śledczy w Poznaniu: „Teatr Innego Świata”

26.04.2018 r. (czwartek) TEATR ÓSMEGO DNIA

Areszt Śledczy w Gliwicach: „Teatr bez nazwy”

Zakład Karny w Sztumie: „Piktogram

27.04.2018 r. (piątek) CENTRUM KULTURY ZAMEK ( SALA WIELKA) - FINAŁ, ogłoszenie wyników.

Bilety do nabycia dostępne są w Teatrze Ósmego Dnia oraz w Teatrze Polskim w Poznaniu.

O randze wydarzenia świadczy zacne grono patronów honorowych konkursu: Dyrektor Generalny Służby Więziennej, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Prezydent Poznania. Patronami medialnymi są: Telewizja Polska SA Oddział Terenowy w Poznaniu, Radio Poznań oraz Forum Penitencjarne - miesięcznik Służby Więziennej. Organizatorami konkursu są: Areszt Śledczy w Poznaniu oraz liczne instytucje naukowe i artystyczne.

Zespół Komunikacji Medialnej i Promocji CZSW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej