Dzięki programowi "Praca dla więźniów" aż 86 procent skazanych i ukaranych kwalifikujących się do pracy jest zatrudnionych.

Praca obok nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych, środków terapeutycznych jest najważniejszym narzędziem przywracania skazanego do społeczeństwa.

W 2016 roku Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło wdrażanie programu „Praca dla więźniów”. Jego założeniem było wspieranie szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej. Od tamtej pory średni poziom zatrudnienia zwiększył się o prawie 20 proc. Zmniejszył się też wskaźnik bezrobocia wśród osadzonych. W 2015 roku wynosił ponad 27 proc. w pierwszym kwartale 2022 roku - 9 proc.

Służba Więzienna podpisała porozumienie ze spółkami skarbu państwa: Pocztą Polską, Lasami Państwowymi i spółką WARS, strategicznymi partnerami w realizacji programu „Praca dla więźniów”. Osadzeni pracują w węzłach ekspedycyjno-rozdzielczych, przy porządkowaniu i sadzeniu lasów, a także na bocznicach kolejowych. Jednostki penitencjarne podejmują działania, aby zapewnić tym kontrahentom odpowiednią liczbę skazanych do pracy. Nie ustają też w poszukiwaniu kolejnych ważnych pracodawców o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.

Osadzeni pracują odpłatnie i nieodpłatnie. W jednostkach penitencjarnych wykonują, m.in. prace porządkowe, a także pomocnicze, takie jak: pracownik gospodarczy, pracownik biblioteki, radiowęzła, kucharz, pomoc kucharza, fryzjer, pomocnik magazyniera.

Pracują także na rzecz instytucji samorządowych oraz dostają angaż u kontrahentów zewnętrznych, z którymi współpracują poszczególne zakłady karne i areszty śledcze.

Jednym z filarów programu „Praca dla więźniów” stały się inwestycje ukierunkowane na budowę przywięziennych hal produkcyjnych. Początkowo program zakładał powstanie 40 hal, dotychczas oddano do użytku 49. Przygotowano w nich miejsce na 2373 etaty. W budowie są kolejne trzy hale. Program zakłada również ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów.

Zespół prasowy CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej