8 grudnia br. w Szczecinie, funkcjonariusz Zakładu Karnego w Wierzchowie. st. sierż. Jacek Cwynar odebrał z rąk Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lek. Ewy Kłosińskiej odznakę Honorowego Dawcy Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu. St. sierż. Jacek Cwynar od wielu lat jest honorowym dawcą krwi, której oddał już 28 litrów.

Odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” to  polskie resortowe odznaczenia w formie odznaki, która ustanowiona została 22 sierpnia 1997 rokui jest nadawana od 2005 honorowym dawcom krwi w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa. Odznakę nadaje minister zdrowia z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża, dyrektora Instytutu lub organów ogólnopolskich stowarzyszeń honorowych dawców krwi.

Podczas uroczystości w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim odznaką Promotora Honorowego Krwiodawstwa wyróżniony został przewodniczący Zespołu Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Służbie Więziennej, sierż. Bartłomiej Muryn.

BDG, CZSW

zdjęcia: sierż. Przemysław Klan

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej