Dwustu czternastu słuchaczy złożyło egzamin końcowy z wynikiem pozytywnym i tym samym podniosło swoje kwalifikacje zawodowe na zajmowanych stanowiskach służbowych. Na gwiazdkowe prezenty w postaci ukończenia szkolenia zawodowego na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej zasłużyli funkcjonariusze specjalizacji ochronnej, kwatermistrzowskiej, finansowej i służby zdrowia.

W Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu w uroczystym zakończeniu szkolenia, obok kierownictwa i kadry ośrodka, uczestniczyli również zaproszeni goście m.in. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu ppłk Leszek Czereba a także Dyrektor Zakładu Karnego w Rawiczu płk Jarosław Banasik. Prymusem szkolenia została przedstawicielka specjalizacji finansowej szer. Joanna Wilczyńska z Aresztu Śledczego w Szczecinie. Drugą lokatę zajęła st. szer. Magdalena Literska z Aresztu Śledczego w Bydgoszczy, reprezentująca specjalizację służby zdrowia, a trzecią szer. Michał Drozd z Zakładu Karnego w Czarnem, absolwent szkolenia specjalizacji kwatermistrzowskiej. Wyróżnieni funkcjonariusze otrzymali nagrody pieniężne oraz nagrody rzeczowe w postaci książek. Uczestnicy szkolenia wykazali duże zaangażowanie w działalność na rzecz ośrodka. Aktywnie uczestniczyli w wielu przedsięwzięciach o charakterze społecznym i charytatywnym, m.in.: w akcji Honorowego Dawstwa Krwi, Nasza Krew – Nasza Ojczyzna, Szlachetna Paczka, Bożonarodzeniowa Paczka dla Bohatera oraz Mikołajki zorganizowane dla dzieci z przedszkola w Szczypiornie. Komendant COSSW w Kaliszu ppłk Krzysztof Jędrzejak złożył gratulacje prymusowi szkolenia zawodowego na pierwszy stopień podoficerski, a także tym absolwentom, którzy w sposób szczególny wyróżnili się swoją postawą i zachowaniem. Na koniec Komendant złożył wszystkim uczestnikom uroczystości życzenia świąteczne i noworoczne.

Zespół Prasowy
Centralny Zarząd Służby Więziennej

Zdjęcia: COSSW w Kaliszu

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej