POWER uczy, rozwija, wychowuje i daje konkretne umiejętności osobom najbardziej narażonym na wykluczenie zawodowe. Dla więźniów z realnym fachem w rękach rynek pracy jest niestraszny. Służba Więzienna stwarza możliwości, które finansuje Europejski Fundusz Społeczny.

ciag PO WER i&nbspUE kolor.jpg

Nadrzędnym celem projektu „Podnieskwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich możliwości zatrudnienia. Jest on realizowany w zakładach karnych i aresztach śledczych jako cykl szkoleń aktywizacyjno-szkoleniowych, składających się ze szkolenia zawodowego, czyli kursów zawodowych i szkolenia aktywizacyjnego, to znaczy kompetencyjnego. Osoba, która je ukończy jest kierowana do zatrudnienia w zdobytym zawodzie.

A wybierać osadzeni mogą spośród przebogatej oferty kilkudziesięciu profesji. Wśród nich jest m.in.: brukarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, glazurnik, spawacz metodą MAG 135 oraz TIG 141, malarz-szplachlarz, płytkarz-posadzkarz, monter izolacji budowlanych, nowoczesne wykończenie wnętrz, monter/konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, stolarz meblowy, monter sieci elektrycznych, opiekun osób starszych chorych i niepełnosprawnych, zagospodarowanie terenów zielonych. Każdy kurs kończy się wydaniem certyfikatu i zaświadczenia potwierdzających zdobycie nowych umiejętności i wiedzy. Wsparciem w pierwszej kolejności są objęci skazani bez wykształcenia lub też mający przerwę w wykonywaniu wyuczonego zawodu. Zaniedbania w nauce, długoletnie bezrobocie, często długoterminowe wyroki powodują, że osadzeni wypadają z rynku pracy.

Kursanci podczas każdego szkolenia zdobywają nie tylko wiedzę i praktykę niezbędne do wykonywania danej profesji. Uczą się także metod aktywnego poruszania się po rynku pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz autoprezentacji i zachowania podczas rozmowy z potencjalnym pracodawcą. To ważne kompetencje, szczególnie dla skazanych, którzy przez wiele lat przebywali w zakładzie karnym. Rynek pracy cały czas się zmienia i bez uaktualnienia wiedzy i umiejętności w tym zakresie osadzonym po opuszczeniu zakładu karnego trudno byłoby się odnaleźć w nowych realiach. Dodatkowo są także szkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Motywy skazanych biorących udział w szkoleniach zawodowych są różne. „Po co mi ten kurs?” – pytała siebie osadzona Aneta, uczestniczka kursu w Zakładzie Karnym w Krzywańcu. Odpowiedź przyszła szybko, bo już na jednych z pierwszych zajęć. – Wcześniej nie wiedziałam co to jest CV oraz jak szukać pracy. Pani prowadząca wszystko nam tłumaczyła, a my cierpliwe krok po kroku uczyłyśmy się, jak odnaleźć się na wolności, żeby znaleźć pracę – wspomina.

– Udział w kursie to dla mnie szansa na lepsze życie na wolności. Lepsze życie dla mnie i dla mojej rodziny, moich dzieci. Oni są dla mnie najważniejsi – mówi osadzony Krzysztof.

Projekt „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany przez więziennictwo finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (POWER). Na jego realizację przyznano niebagatelną kwotę w wysokości 129 291 682,28 zł. I choć od 2016 r. zrealizowano 3913 szkoleń, które przeszło 46 361 skazanych, a liczba zatrudnionych więźniów po odbytych kursach POWER to 33 579, to udało się jednak wygenerować oszczędności. Zostaną one przeznaczone na kontynuację programu, który potrwa do września br. Do tego czasu planuje się przeprowadzić dodatkowych 208 kursów i przeszkolić kolejne 2080 osadzonych.

Dzięki wsparciu unijnych funduszy skazani zdobywają umiejętności, które pozwolą im znaleźć zatrudnienie, najpierw na terenie zakładu karnego, a później na wolności. Kursy zawodowe są uzupełnieniem Rządowego Programu Pracy Więźniów, który jest też odpowiedzią na potrzeby pracodawców.

BDG CZSW

Zdjęcia Katarzyna Jabłońska, Paweł Wójcik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej