Za trud, wysiłek i profesjonalizm dyrektor generalny Służby Więziennej docenił trzech funkcjonariuszy, którzy przygotowali film instruktażowo-szkoleniowy z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

W imieniu dyrektora generalnego gratulcje i podziękowania funkcjonariuszom: mł.chor. Grzegorzowi Olczakowi z Aresztu Śledczego w Łodzi, por. Arturowi Klozie z Aresztu Śledczego w Opolu oraz st.chor. Adamowi Fijałkowskiemu z łódzkiej dwójki przekazał płk Krzysztof Stefanowski, zastępca dyrektora generalnego Służby Więziennej.

Film przedstawia realne zdarzenia, które miały miejsce w jednostkach penitencjarnych. Powstał na potrzeby szkoleniowe nowo przyjmowanych funkcjonariuszy, jak również instruktażu stanowiskowego dla wszystkich funkcjonariuszy. W precyzyjny sposób wskazuje podział kompetencji i zależności osób zajmujących poszczególne stanowiska w odniesieniu do realizacji zadań przeciwpożarowych.

Od czerwca br. film stanowi dodatkowe i uzupełniające źródło wiedzy przeciwpożarowej we wszystkich jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

Zespół Prasowy CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej