– Państwo polskie może być z was dumne, a funkcjonariusze Służby Więziennej mogą być dumni z formacji, w której służą – powiedział Michał Woś podczas uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Wiceminister sprawiedliwości wręczył funkcjonariuszom Służby Więziennej wyróżnienia i awanse na wyższe stopnie służbowe.

Medalem Ministra Sprawiedliwości wyróżniony został młodszy chorąży Andrzej Tusiński, pełniący służbę w Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce. Zapobiegł on ucieczce osadzonego, który próbował zbiec ze szpitala. Wcześniej funkcjonariusz otrzymał też nagrodę przyznaną przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej i awans na wyższy stopień.

Awansem i nagrodą wyróżniony też został młodszy chorąży Jarosław Hapka z Aresztu Śledczego w Szczecinie, który – kiedy przebywał z konwojem w szpitalu, gdzie pilnował więźnia – udzielił pomocy osobie napadniętej w tej placówce przez uzbrojonego w nóż napastnika.

Aktywni społecznie

– Wyróżnieni funkcjonariusze są symbolem i sygnałem dla całej Służby Więziennej, że wtedy, kiedy jej przedstawiciele zachowują się profesjonalnie, w granicach prawa, państwo polskie będzie stać za nimi murem – powiedział wiceminister Michał Woś.

Wiceminister sprawiedliwości podkreślił, że Służba Więzienna jest aktywna, obecna w społeczeństwie, a nie schowana za murami więzień. Dziękował funkcjonariuszom za profesjonalizm i za ogromną pomoc, jaką niosą uchodźcom z Ukrainy od czasu napaści Rosji na ten kraj.

Podkreślał też zmiany, jakie zachodzą w tej formacji, znaczenie nowych przepisów skuteczniej chroniących bezpieczeństwo obywateli i kadr SW oraz inwestycje w kapitał ludzki, czyli wszystkich służących i pracujących w tej służbie, które trwają w ostatnich latach.

Spadkobiercy tradycji

W czasie uroczystości kilkudziesięciu funkcjonariuszom wręczono akty nadania wyższych stopni służbowych. - Służba Więzienna jest spadkobiercą tradycji przedwojennej Straży Więziennej. Nasza formacja stoi na straży najważniejszych wartości Rzeczypospolitej. Bierze udział w budowaniu tożsamości narodowej oraz umacnianiu niepodległości państwa - mówił Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński.

W obchodach Narodowego Dnia Niepodległości wzięli także udział: rektor-komendant Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości gen. Marcin Strzelec, zastępcy dyrektora generalnego Służby Więziennej płk Krzysztof Stefanowski oraz płk Piotr Sękowski, pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości do spraw Wdrażania Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej Zbyszko Nowak, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa w Ministerstwie Sprawiedliwości Paweł Makarowski, naczelni kapelani więziennictwa, dyrektorzy biur i kierownicy zespołów CZSW, dyrektorzy okręgowi i komendanci ośrodków szkolenia i doskonalenia kadr SW oraz wiceprzewodniczący Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ Solidarność Piotr Ornoch.

Galę zakończył występ Reprezentacyjnego Zespołu Wokalnego Służby Więziennej, który wykonał utwór do wiersza Adama Asnyka „Miejmy Nadzieję”.

 

Zespół Prasowy CZSW

zdjęcia Piotr Kochański

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej