Wybory do władz Stowarzyszenia odbyły się 15 października 2023 roku w Ośrodku Doskonalenia Kadr w Olszanicy. Nowym prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa został mjr Sebastian Kłosiński – dotychczasowy wiceprezes SOW.

Zarząd Główny SOW obecnej kadencji będzie odtąd pracował w składzie:

mjr Sebastian Kłosiński – Prezes

płk Tomasz Pyra – V-ce Prezes

mjr Anna Nowak – V-ce Prezes

mjr Wojciech Kobylarz – skarbnik

por. Bartosz Szadziul – sekretarz

ppłk Adam Nieznański – członek

ppłk Dariusz Bochyński – członek

ppłk Piotr Płotka – członek

mjr Radosław Maczuga – członek

mjr Aleksander Pastwa – członek

ppor. Dagmara Brzozowska – członek

mł. chor. Tomasz Czapla – członek

Główna Komisja rewizyjna w składzie:

ppłk Adam Suchomski – Przewodniczący

ppor. Ludomir Minicki – Z-ca Przewodniczącego

mjr Marek Wójcik – członek

por. Sebastian Zmudzinski – członek

st. chor. Ilona Żurańska – członek

            W związku ze zmianą władz Stowarzyszenia siedziba Zarządu Głównego SOW została przeniesiona do Zakładu Karnego w Potulicach.

            Wybory były także znakomitą okazją do uczczenia jubileuszu 25 rocznicy powołania Stowarzyszenia. Minione lata działalności członkowie Stowarzyszenia  poświęcili aby przyczyniać się do zmiany wizerunku Służby Więziennej, tak aby nie była postrzegana jako formacja ukryta za murami. Zadaniem statutowym SOW jest ukazanie społeczeństwu obrazu – nowoczesnej, fachowej i prężnej organizacji, istotnej dla bezpieczeństwa obywateli i państwa. Swoimi działaniami Stowarzyszenie nieodłącznie pragnie przywrócić etos Służby Więziennej poprzez nawiązanie do tradycji Straży Więziennej okresu II Rzeczpospolitej, zaangażowanie funkcjonariuszy w  uroczystości państwowe, nawiązywanie bliskiej współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz pozostałymi formacjami mundurowymi.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej