W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego wirusem wywołującym chorobę COVID-19, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, wstrzymano przyjmowanie interesantów przez Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie od dnia 17 marca 2020 r.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie korespondencji drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem poczty. Informujemy również, że w godzinach 9:00 – 15:00 dostępne będą dyżury telefoniczne w poszczególnych biurach.

Dane kontaktowe do poszczególnych biur:

Biuro Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

E-mail: bdg@sw.gov.pl                     

Telefon: 22 640 85 91

Biuro Emerytalne

E-mail: be@sw.gov.pl            

Telefon: 22 640 86 01

Biuro Informacji i Statystyki

E-mail: bis@sw.gov.pl                       

Telefon: 22 640 84 71              

Biuro Ochrony i Spraw Obronnych

E-mail: bo@sw.gov.pl           

Telefon: 22 640 84 43

Biuro Spraw Wewnętrznych

E-mail: bsw@sw.gov.pl        

Telefon: 22 640 83 91

 

BDG SW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej