Liczba seniorów osadzonych w polskich jednostkach penitencjarnych rośnie wraz ze starzeniem się społeczeństwa. Kadra więzienna odpowiada na potrzeby ludzi w trzeciej porze roku.

Jak zachować młode serce – naukowcy pomagają więziennikom zrozumieć, jak czują się osoby w okresie późnej dorosłości i na jakie trudności napotykają.

Pokolenie, które słucha – funkcjonariuszka ze Szczecina weteranów wojennych traktuje jak swoich dziadków. Wraz z mężem odwiedza ich w domach, uczestniczy w wyjazdach, słucha opowieści. I wiele się od nich uczy.

Automobilista z innej epoki – na zloty i pokazy funkcjonariusz z Inowrocławia jeździ autami znacznie starszymi od siebie, a w klimatach sprzed dziesięcioleci znakomicie odnajduje się cała jego rodzina.

Pięćset cztery kilometry piękna – po latach służby przyszła pora na realizowanie marzeń, na przykład tego o przejściu najdłuższego szlaku w polskich górach. Były zbrojmistrz wrocławskiej „jedynki” kocha też o górach opowiadać.

Pobiegnijmy! – pamięci kolegi, który zginął podczas wykonywania obowiązków służbowych, poznańscy związkowcy-więziennicy po raz dziewiąty już poświęcają memoriał biegowy. Można w nim uczestniczyć w dowolnym miejscu świata.

We wrześniowym wydaniu jak zwykle piszą historycy, psycholog i prawnik. Łamy „Forum Służby Więziennej” udostępniamy także Ministerstwu Sprawiedliwości i Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

CZYTAJ CAŁY NUMER

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej