System Dozoru Elektronicznego zaczął u nas działać dziesięć lat temu. Od września do grudnia 2009 r. objął 31 skazanych, a karę w tym systemie zakończyły cztery pierwsze osoby. W połowie 2019 r. liczba „absolwentów” SDE przekroczyła 83 tysiące i zmierza do setki.

Dozór elektroniczny to powód do dumy Służby Więziennej. Nasze autorskie rozwiązania są znane na świecie – interesują się nimi więziennicy od Niemiec po Kazachstan, a nawet w Chinach. Opisujemy jak pracują nasi operatorzy centrali monitorowania i ośrodka głównego („Tu nie ma cel”), jedziemy także w trasę z zespołem terenowym SDE działającym przy Areszcie Śledczym w Świdnicy („Damski zespół”). W rozmowie miesiąca gen. Paweł Nasiłowski, pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. SDE , dyrektor Biura Dozoru Elektronicznego Centralnego Zarządu Służby Więziennej, opowiada o wczoraj i dziś systemu („Więzienie na miarę czasów”).

We wrześniowym wydaniu Forum znajdziecie też artykuły o pasjach funkcjonariuszy i ich codziennej pracy w jednostkach penitencjarnych.

„Na kozetce u pani Polewanej” – w przywięziennych placówkach edukacyjnych rozpoczął się rok szkolny. Uczniowie kształcą się w szkołach podstawowych, gimnazjach (ostatni semestr), liceach i kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Mamy18 centrów kształcenia ustawicznego, 156 oddziałów, 3230 słuchaczy. – Praca nauczyciela w placówce przywięziennej jest ciężka, nieprzewidywalna. Osadzonych trzeba dobrze poznać, nie można jednak zbytnio im ufać, koniecznie należy zachować dystans. Zawsze trzeba mieć świadomość, kim się zajmujemy i być przewidującym. W wykonywaniu obowiązków zawodowych zaś merytorycznym, stawiać wymagania i okazywać życzliwość – opowiada Sławomira Polewana, nauczycielka języka polskiego i przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Potulicach z oddziałami w Koronowie, w rozmowie z Anetą Łupińską.

„Bunkier, las, tyrolka” Prawie 40 przewodników z psami stawiło się w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze na warsztatach szkolenia psów specjalnych. Na co dzień służą w różnych formacjach w Polsce, na Litwie, w Czechach i na Słowacji. Służba Więzienna jako jedyna formacja mundurowa w Polsce może dokonywać kontroli osób z użyciem psów. Chętnie dzieli się tą wiedzą i doświadczeniem z innymi. I robi to na wspólnych warsztatach.

„Płatne nadgodziny” Z mocą wsteczną od 1 lipca 2019 r. obowiązują znowelizowane przepisy dotyczące rekompensaty pieniężnej za ponadnormatywny czas służby w formacjach mundurowych, w tym w Służbie Więziennej. Pisze o nich Michał Zoń, dyrektor Biura Prawnego CZSW.

„Więziennicy wśród pielgrzymów”W ostatnich latach stały się modne różne formy pielgrzymowania. Już nie tylko, jak przed laty, pieszo, ale też na rowerach, na wózkach inwalidzkich lub na rolkach. Ważne, by dojechać na miejsce i na czas. Również funkcjonariusze i pracownicy więziennictwa oraz skazani wyruszyli w drogę do świętych miejsc. Do sanktuariów maryjnych pątnicy szli z nadzieją na lepsze jutro, niosąc intencje błagalne i dziękczynne.

„Baba Jaga precz z więzienia” – Prawo zmieniło podejście do dopalaczy rok temu obejmując „nowe substancje psychoaktywne” odpowiedzialnością karną. Nowe narkotyki nie tylko uzależniają, mogą nawet doprowadzić do śmierci. Co rusz w mediach jest głośno o szkodliwości dopalaczy. A jednak ludzie wciąż po nie sięgają. Funkcjonariusze w więzieniach robią co mogą, aby uświadomić osadzonym skutki ich zażywania. O programie „Nie daj się oszukać – dopalacze to też narkotyki” opowiadają funkcjonariuszki z Aresztu Śledczego na warszawskim Służewcu.

„Walczę do końca” Z badmintonem jest jak z jazdą na rowerze: kiedy się już zacznie grać, nie można tego zapomnieć – przyznaje plutonowy Marek Wachniewski, starszy strażnik działu ochrony w Zakładzie Karnym w Głubczycach. Lubi brać życie w swoje ręce, dlatego wybrał sport indywidualny. Jest ambitny, więc nie poprzestaje na jednej dyscyplinie.

„Dzieje więzienia w Świdnicy” W średniowiecznej Świdnicy, podobnie jak w innych miastach, więzienie mieściło się w ratuszu. W XIX wieku powstał nowy gmach, zbudowany tak, że strażnicy mogli obserwować więźniów, sami pozostając niewidoczni.

„Związek w Forum (13)” NSZZ FiPW wspiera więzienników nie tylko w zdrowiu, ale i w chorobie. Zarząd Terenowy NSZZ FiPW przy Zakładzie Karnym w Rawiczu zwraca się z prośbą do ludzi dobrej woli z innych jednostek penitencjarnych w kraju o pomoc dla st. sierż. Łukasza Belcarza, st. oddziałowego z rawickiej jednostki, który zmaga się z poważną chorobą i wymaga kosztownego leczenia.

POBIERZ CAŁY NUMER

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej