W Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze trwa budowa hali produkcyjnej ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych. Hala o powierzchni użytkowej 2150 mkw., ma zostać ukończona do 30.06.2018r. Z końcem lipca tego roku skazani mają rozpocząć w niej pracę.

Solidny fundament

W uroczystości uczestniczyli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, gen. Jacek Kitliński Dyrektor Generalny Służby Więziennej, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku płk Piotr Kondraciuk, parlamentarzyści, szefowie służb mundurowych, przedstawiciele duchowieństwa, władz wojewódzkich, samorządowych, świata nauki oraz przedsiębiorcy współpracujący z podlaskimi jednostkami penitencjarnymi. 

 

"W fundamentach budowli umieszczamy dziś kamień węgielny, który w symbolice oznacza podstawę, filar, początek rzeczy. W rzeczy samej mamy dziś początek nowej ery w dziejach Zakładu Karnego w Czerwonym Borze. Z filarem jakim jest dobre prawo, wsparcie Państwa oraz licznych instytucji, możemy drodzy goście realizować śmiałe przedsięwzięcia, które w niedługim czasie przyniosą korzyści nam wszystkim"

powiedział  płk Piotr Kondraciuk.

Ceremonię wmurowania kamienia węgielnego rozpoczął Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze ppłk Adam Kozioł. Najpierw podpisany został akt erekcyjny budowli. Dokument umieszczony w specjalnej kapsule, złożony został w fundamenty budowy i zamurowany przez zaproszonych na uroczystość gości. Kamień węgielny został poświęcony przez biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego oraz Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba.

Program „Praca dla więźniów” oprócz oczywistego waloru ekonomicznego ma przede wszystkim wielki walor resocjalizacyjny.

podkreślił w swoim przemówieniu gen. Jacek Kitliński.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, dziękując za zaproszenie na uroczystość zaznaczył, że dzięki wprowadzeniu w życie programu „Praca dla więźniów”, system penitencjarny będzie tańszy dla polskiego podatnika a skazani będą mogli częściej spłacać zobowiązania alimentacyjne.

Korzyść dla każdego

Nowo budowana hala pozwoli szerzej zatrudnić osoby, które z uwagi na względy bezpieczeństwa nie miały szans na podjęcie pracy poza murami więzienia. Takie rozwiązanie pozwala na objęcie zatrudnieniem szerszej grupy skazanych, którzy mogą poprzez pracę uregulować różne zobowiązania finansowe, w tym alimentacyjne. Praca ma też walor resocjalizacyjny a część zarobionych środków skazani mogą też przeznaczyć na swoje potrzeby, przekazać rodzinie, odciążając tym samym domowe budżety. Osoby opuszczające zakład karny a pracujące w halach produkcyjnych, mogą starać się o pracę na wolności, posiadając konkretne umiejętności zawodowe. Więzienie opuszcza wykwalifikowany pracownik, który łatwiej może poruszać się po rynku pracy. Przedsiębiorcy podkreślają natomiast korzyści płynące z rządowego programu "Praca dla więźniów" w postaci zwiększonych ryczałtów kosztów zatrudnienia.

Realcja video: mylomza.pl

TVP Białystok

 

zdjęcia: kpt. Dariusz Śmiechowski

Zespół Komunikacji Medialnej i Promocji CZSW

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej