Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik spotkał się dziś (5 października br.) z kadrą kierowniczą, funkcjonariuszami oraz skazanymi kobietami z Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie. Podziękował im za udział w akcji „Resort Sprawiedliwości Pomaga”.

 - Osadzeni w całej Polsce szyli maseczki i odzież ochronną dla najbardziej potrzebujących w czasie pandemii w ramach wielkiego programu „Resort Sprawiedliwości Pomaga”, za to chcę bardzo serdecznie podziękować – powiedział wiceminister Wójcik.

Od 17 kwietnia 2020 r. Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna realizowały ogólnopolską akcję „Resort Sprawiedliwości Pomaga”. Zaangażowano w nią 120 zakładów karnych i aresztów śledczych i prawie dwa tysiące więźniów. W ramach akcji powstawało ponad milion maseczek, około 60 tys. fartuchów i kombinezonów. Środki ochronne były systematycznie przekazywane potrzebującym. Od początku akcji środki ochrony przekazano prawie tysiącowi instytucji, m.in. szpitalom, hospicjom, placówkom medycznym, DPS-om, samorządom lokalnym. Część środków przekazana została również na potrzeby sądów, prokuratur, kuratorów, funkcjonariuszy SW i innych służb mundurowych.

Minister podkreślił również, że ostatnie lata były dla Służby Więziennej owocne, bo udało się zrealizować zadania usprawniające jej pracę.  - Zostało wybudowanych 39 hal produkcyjnych, dziewięć jest w budowie. Realizowany jest program „Praca dla więźniów”, który dał możliwość zwiększenia o 20 proc. zatrudnienia osadzonych. Dzięki temu Fundusz Sprawiedliwości ma środki na pomoc dzieciom, zakup sprzętu do ratowania życia i zdrowia. Wybudowanych zostało także dziewięć  mieszkalnych pawilonów. Planowane są kolejne inwestycje.

Ponadto w ciągu ostatnich kilku lat uposażenie funkcjonariuszy wzrosło o 40 proc. Służba Więzienna nigdy nie miała takiego programu, jakim jest „Program modernizacji”. W jego ramach zakupiono sprzęt, mundury, broń, uposażenie, budowano infrastrukturę. Minister dziękował wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Służby Więziennej za ich pracę, za działania w trakcie pandemii.

Minister zaznaczył również, że w trakcie pandemii wdrożone zostały w jednostkach penitencjarnych procedury, które pomagają w zapewnieniu bezpieczeństwa funkcjonariuszom i osadzonym w tym trudnym okresie.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej