28 września w Instytucie Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie odbyła się uroczysta gala podsumowująca VI Międzynarodowy Konkurs Historyczny Wojna Polsko-Bolszewicka 1919-1920 w Obronie Granic i Niepodległości. Wśród laureatów byli też osadzeni.

Od kilku lat 250-300 osadzonych z całego kraju bierze udział w konkursie organizowanym przez Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego. Jest on skierowany przede wszystkim do młodzieży. Kategoria osadzonych została wprowadzona przez analogię do życiorysu Witolda Pileckiego, który był więźniem. Konkurs ma przede wszystkim budzić i utrwalać dumę z dziedzictwa narodowego, pogłębiać wiedzę historyczną, doskonalić umiejętności samodzielnego poszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania informacji z różnych źródeł, kształtować postawy patriotyczne.

W tym roku więźniowie rywalizowali w trzech kategoriach: praca plastyczna, projekt serii znaczków pocztowych, poezja. Laureatem tej ostatniej został skazany Dawid K. Napisał wiersz „Pamiętam jak dziś”. W liście do organizatorów konkursu dziękował za możliwość wzięcia w nim udziału i za docenienie go. Wyraził też wdzięczność kadrze jednostki, w której przebywa – za udostępnienie przestrzeni do realizowania swoich pasji.

Bogdan Grzenkowicz, przewodniczący Komitetu Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego, był pod wrażeniem liczby nadesłanych prac osadzonych oraz zaangażowania funkcjonariuszy, którzy stwarzają im warunki do twórczej pracy.

Nagrody w imieniu osadzonych odebrali funkcjonariusze.

Zespół Prasowy CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej