7 kwietnia przypada Dzień Pracownika Służby Zdrowia. Za murami zakładów karnych i aresztów śledczych swoją ciężką pracę wykonuje kadra medyczna, która liczy prawie 1600 etatów.

W całej Polsce funkcjonuje 11 szpitali przywięziennych. Ich głównym zdaniem jest realizacja prawa osób pozbawionych wolności do opieki medycznej podczas przebywania w zakładach karnych i aresztach śledczych. Wynika to z ustawowego obowiązku zapewnienia opieki zdrowotnej. We wszystkich jednostkach penitencjarnych działają też ambulatoria oraz izby chorych.

Kadra medyczna liczy blisko 1600 etatów (dane na dzień 31 grudnia 2021 r.). Są to lekarze, pielęgniarki i pielęgniarze, ratownicy medyczni oraz personel medyczny. Pomocy medycznej udzielają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjaliści, m.in.: specjaliści chorób wewnętrznych, chirurdzy, stomatolodzy, neurolodzy, psychiatrzy, laryngolodzy, dermatolodzy, hepatolodzy, lekarze rehabilitacji, okuliści, pulmonolodzy.

Praca personelu medycznego w warunkach izolacji więziennej jest trudna i specyficzna. Każdego dnia podejmuje się misji ratowania życia i zdrowia drugiego człowieka, a także niesie pomoc i nadzieję chorym. Do więzienia często trafiają osoby zaniedbane, z problemami zdrowotnymi spowodowanymi niehigienicznym trybem życia, wymagające pilnych konsultacji i pomocy. Ze względu na charakter populacji i duży odsetek osób wymagających opieki realizacja usług medycznych w więzieniu angażuje spore zasoby ludzkie oraz środki finansowe.

W 2021 roku w całym kraju w przywięziennych szpitalach hospitalizowano łącznie 4276 osadzonych, 3254 przebywało w izbach chorych. Udzielono niemal milion konsultacji ambulatoryjnych, wykonano 100 tys. badań laboratoryjnych i prawie 1700 w kierunku wykrycia HIV/AIDS. Do tego przeprowadzono mnóstwo konsultacji specjalistycznych.  

Pomoc medyczna wymaga bardzo ścisłego współdziałania z działem ochrony. Funkcjonariusze pionu ochrony realizują konwoje poza więziennymi murami. W ubiegłym roku niemal 4 tys. osadzonych było hospitalizowanych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, ponadto ponad 167 tys. razy w stosunku do osadzonych realizowano m.in. badania analityczne, endoskopowe, RTG, zabiegi fizjoterapeutyczne w poza więziennej służbie zdrowia.

Zespół Prasowy CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej