Przedstawiciele Służby Więziennej wzięli udział w uroczystościach upamiętniających ofiary zbrodni katyńskiej przed Komendą Główną Policji w Warszawie.

Wśród licznie zaproszonych gości na uroczystość przybyli potomkowie przedwojennych policjantów oraz wiceminister spraw wewnętrznych
i administracji Jarosław Zieliński, zastępcy komendanta głównego Policji: nadinsp. Kamil Bracha i mł. insp. Tomasz Szymański, komendant stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Teresa Bracka, prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Anna Wesołowska wraz z honorowym prezesem WSRP 1939 r. Michałem Krzysztofem Wykowskim, prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi Jarosław Olbrychowski, przedstawiciele Fundacji Pomocy Wdowomi Sierotom po Poległych Policjantach oraz Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentanci służb mundurowych i wojska, zawiązków zawodowych działających w Policji, młodzież klas mundurowych oraz duchowieństwo i krewni przedwojennych policjantów. W uroczystości uczestniczyła kompania reprezentacyjna Policji wraz ze sztandarem KGP. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji.

Modlitwę w intencji ofiar zbrodni katyńskiej odmówili: biskup polowy Wojska Polskiego, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji gen. bryg. ks. Józef Guzdek, naczelny prawosławny kapelan Policji ks. Andrzej Bołbot oraz ewangelicki dziekan Rodzajów Sił Zbrojnych – Sił Powietrznych ks. ppłk Wiesław Żydel.

Dyrektor Generalny gen. Jacek Kitliński wraz z  Dyrektorem Biura Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk. Włodzimierzem Paszkowskim złożyli wieniec pod Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska”.

BDG SW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej