10 kwietnia br., Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg odwiedziła Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Wicewojewodę przyjął Komendant ośrodka ppłk Ryszard Czapracki.

W trakcie wizyty komendant zapoznał gości z działalnością ośrodka, jego misją oraz zadaniami. Kierownik działu organizacji i obsługi szkolenia mjr Joanna Kempa przedstawiła założenia procesu szkolenia kadry penitencjarnej a także bazą logistyczną, dydaktyczną i socjalną ośrodka, w skład której wchodzą  m.in.: Centralna Biblioteka Więziennictwa, Izba Tradycji, budynek technik interwencji, obiekty sportowe oraz stołówka. Ponadto podczas wizyty Wicewojewoda Wielkopolski odwiedziła sale dydaktyczne oraz miejsca prowadzenia zajęć praktycznych m.in.: studio nagrań, sale komputerowe, strzelnicę i salę sportową. Była to okazja do spotkania ze słuchaczami szkolenia podoficerskiego i oficerskiego Służby Więziennej, którzy aktualnie odbywają  szkolenie zawodowe. W trakcie wizyty poruszono także sprawy związane z planowanymi inwestycjami m.in. budową akademika oraz jednostki penitencjarnej.

Była to pierwsza wizyta Wicewojewody Wielkopolskiej w COSSW w Kaliszu. Na zakończenie wizyty Wicewojewoda skierowała do komendanta ośrodka słowa pełne uznania w zakresie wysokiego standardu wyposażenia, wykorzystania terenu i funkcjonowania ośrodka, mając nadzieję na wspólnie realizowane projekty.  

Zespół Prasowy

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Foto: COSSW w Kaliszu

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej