W siedzibie Dyrektoriatu Norweskiej Służby Więziennej KDI w Lillestrom, Wiceministra Sprawiedliwości Maria Ejchart wraz z zastępczynią Dyrektora Generalnego Służby Więziennej ppłk Renatą Niziołek wzięła udział (21 lutego 2024 r.) w spotkaniu poświęconym koordynacji przyszłych działań SW i KDI przy wsparciu funduszy norweskich.

W spotkaniu zorganizowanym przez Kima Ekhaugena, Dyrektora Departamentu ds. współpracy międzynarodowej KDI wzięli udział również: Wiceminister Sprawiedliwości Bułgarii Georgi Nikolov z delegacją bułgarskiej służby więziennej i Sekretarz Stanu z Ministerstwa Sprawiedliwości Rumunii George Cătălin Șerban z delegacją rumuńskiej służby więziennej.

Wiceministra Sprawiedliwości Maria Ejchart w swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie zasady praworządności, która powinna stanowić fundament międzynarodowej współpracy w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Odpowiedzialna za polskie więziennictwo ministra zadeklarowała wolę korzystania z doświadczeń Norwegii w zakresie reformowania systemu więziennictwa i probacji, która ma na celu stworzenie lepszych warunków pracy funkcjonariuszom i pracownikom, poprawę bezpieczeństwa, a także tworzenie kultury organizacyjnej opartej na szacunku i podniesienie efektywności działań resocjalizacyjnych wobec osób pozbawionych wolności.

Kim Ekhaugen w imieniu KDI zadeklarował wsparcie dla wprowadzenia zmian w polskiej Służbie Więziennej i podkreślił znaczenie Polski jako jednego z najważniejszych partnerów Norwegii.

Podczas spotkania podsumowano dotychczasowe efekty realizacji projektu pn. „Pilotażowe kompleksy penitencjarne” oraz omówiono dalsze plany współpracy, w tym z krajami, które podobnie jak Polska współpracują z Norwegią w ramach Programu „Sprawiedliwość”.


Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej