Służba Więzienna w ramach obchodów Roku Jubileuszu 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości zaplanowała i prowadzi wobec osadzonych oddziaływania ukierunkowane na  realizację zadań obejmujących: edukację historyczną, kształtowanie postawy szacunku dla wartości patriotycznych, polskiej tożsamości narodowej oraz kultury.

Powyższe działania odbywają się we wszystkich jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej. Wśród przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym należy wyszczególnić prelekcje historyczne z udziałem przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej, fundacji i stowarzyszeń historycznych, związków kombatanckich, muzeów, ośrodków kultury, bibliotek oraz podmiotów,
o których mowa w art. 38 kodeksu karnego wykonawczego. Zakres ten został także ujęty w ramy programów resocjalizacyjnych, których celem jest wzbudzanie świadomości historycznej oraz kształtowanie społecznie pożądanych postaw w szczególności patriotycznej i obywatelskiej.

Bogactwo propozycji niepodległościowego jubileuszu

Jednostki penitencjarne aktywnie włączając się w podejmowane działania organizują koncerty patriotyczne, konkursy plastyczne, literackie oraz z zakresu wiedzy historycznej. Wydawane gazetki oraz emitowane audycje w radiowęźle nawiązują do wydarzeń z przeszłości. Wchodzące
w zakres szeroko rozumianej działalności kulturalno – oświatowej programy readaptacji społecznej ukierunkowane są na poszanowanie polskiego dziedzictwa kulturowego, realizowane m. in. poprzez pracę porządkowe i naprawcze w miejscach pamięci polskich bohaterów. W ramach zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu organizowane są turnieje, rajdy rowerowe oraz biegi upamiętniające historyczne wydarzenia związane z Jubileuszem 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.  Wspomniane działania mają charakter ciągły, a poprzez różnorodność metod oddziaływania oraz dobór treści obejmują wszystkich osadzonych w jednostkach penitencjarnych.

Wśród działań zaplanowanych i realizowanych związanych z upamiętnieniem odzyskania przez Polskę Niepodległości wyróżnić należy:

ZK w Barczewie - „100 filmów na stulecie Niepodległej”. VI Edycja Festiwalu. Program realizowany w ramach International Film Festival in Olsztyn „Prison Movie”.

ZK w Białymstoku - Program readaptacyjny „Z historią na TY – wychowanie patriotyczne”, program realizowany we współpracy z ZHP Chorągiew Białostocka, Muzeum Wojska w Białymstoku, Urząd Miasta Białystok.

ZK Bydgoszcz Fordon - X Okręgowy Turniej Piłki Nożnej Halowej dla Osadzonych pt. „100 bramek na 100-lecie Odzyskania Przez Polskę Niepodległości”, organizowany we współpracy ze Szkołą Podstawową im. Misji Pokojowych ONZ w Bydgoszczy.

ZK w Chełmie - VI Ogólnopolski konkurs pod hasłem "Nowe życie starych przedmiotów - Chełm 2018", preferowane były prace związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

AŚ w Gdańsku - Konkurs literacko-plastyczny o puchar Dyrektora Aresztu Śledczego w Gdańsku dla osadzonych przebywających w jednostkach penitencjarnych OISW Gdańsk pt. „Wyklęci Bohaterowie”.

ZK nr 1 w Grudziądzu - Ogólnopolski konkurs plastyczny (plakat) zorganizowany w ramach Seminarium Naukowego „Kobieta w Izolacji" pod hasłem „Pamiętamy – 100 lat Polsko!”

ZK w Gorzowie Wielkopolskim - zajęcia sportowe, sztafeta 100 km na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

AŚ w Hajnówce ­- Ogólnopolski konkurs na napisanie bajki - VI edycja – uwzględniający dodatkowe nagrody za bajkę o treści związanej z 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości.

ZK w Hrubieszowie - „100 km - rajd rowerowy po miejscach pamięci narodowej ziemi hrubieszowskiej".

ZK w Jaśle - „Świat Sprawiedliwych - bohaterski przykład rodziny Ulmów” - prelekcja, projekcje filmów, wyjazd do muzeum w Markowej.

AŚ w Krasnymstawie - XXIV Konkurs Poezji Więziennej na wiersz patriotyczny w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

ZK w Opolu Lubelskim - „Nocny Marsz Skazanych ku Czci Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej".

ZK w Potulicach - XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej „Moje życie to moja ojczyzna" z konkursowym tematem przewodnim dotyczącym Święta Niepodległości.

AŚ w Poznaniu - Program resocjalizacji „Poznań do poznania” – wycieczki historyczne po mieście Poznaniu i jego okolicach, muzeach, miejscach pamięci.

ZK w Rzeszowie - Audycje Polskiego Radia Rzeszów pt. „Do Niepodległej. Kalendarium walk o niepodległość. 52 audycje patriotyczne".

ZK w Stargardzie - VI Ogólnopolski Konkursu Muzyki Więziennej „Dźwięki wolności”. Nadrzędnym celem tegorocznej edycji konkursu jest popularyzacja postaw patriotycznych osadzonych, wyrażona w utworach muzycznych.

ZK nr 2 w Strzelcach Opolskich - Maraton Osób Pozbawionych Wolności „Niepodległościowa Setka” po terenie zakładu karnego. Koncert patriotyczny, na którym zagrają m. in. zespoły więzienne z okazji 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz 100-lecia odzyskania niepodległości.

AŚ w Suwałkach - Realizacja wystawy „Komiks historyczny” - prezentacja dwóch komiksów powstałych w AŚ Suwałki. „1945 Zabrane życia. Obława Augustowska” i „Śladami Rysia. Historia Mariana Piekarskiego”.

ZK w Sztumie - XXVII Ogólnopolski i XV Międzynarodowy Przegląd Sztuki Więziennej „Sztum 2018”, podczas którego w każdej kategorii konkursowej są przedstawiane prace związane z tematem „Niepodległa 2018”.

ZK w Zabrzu - Otwarty konkurs fotograficzny „TworzyMY dla Niepodległej”, w którym uczestnicy będą mieli zadanie przedstawienia poprzez fotografię osobistego rozumienia słowa wolność i niepodległość.

Oprócz wyżej wymienionych inicjatyw Służba Więzienna włączyła się w szereg innych działań  związanych z Jubileuszem 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, do których należą m in. udział w V Konkursie Historycznym o Żołnierzach Wyklętych pod Patronatem Narodowym w Stulecie Odzyskania Niepodległości Prezydenta RP Andrzeja Dudy organizowanym przez Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego.

ppor. Michał Smaroń, Biuro Penitencjarne CZSW

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej