Po raz pierwszy w powojennej historii sosnowieckiego aresztu upamiętniono ofiary nazistowskiego i komunistycznego aparatu represji.15 września br. odsłonięto tablicę przywracającą pamięć o ofiarach obu zbrodniczych totalitaryzmów.

Uroczystości pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odbyły się w ramach obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości. Ich organizatorem był Senator RP Michał Potoczny wraz z Grupą Inicjatywną i Przemysławem Wojciechowskim - prezesem AWMIG Sp. z o.o.

Uroczystości przy ul. Radocha 25

Rozpoczęły się one od uroczystej Mszy św. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego przy ul. Jagiellońskiej 2a w Sosnowcu. Następnie zgromadzeni goście przemaszerowali pod mury Aresztu Śledczego w Sosnowcu, gdzie Senator RP Michał Potoczny odsłonił tablicę pamiątkową oddającą hołd zamordowanym i więzionym w jednostce przy ul. Radocha. Przy odsłonięciu tablicy asystowali funkcjonariusze kompanii reprezentacyjnej Służby Więziennej z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach. Następnie po zakończeniu przemówień okolicznościowych poszczególne delegacje złożyły kwiaty oddając cześć pamięci represjonowanym.

W uroczystościach wzięli udział licznie zgromadzeni goście: przedstawiciele parlamentu, władz samorządowych, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach, przedstawiciele pozostałych służb mundurowych tj. Policji i Straży Pożarnej, przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń, Dyrektor Zakładu Karnego w Wojkowicach, kierownictwo Aresztu Śledczego w Sosnowcu oraz funkcjonariusze na co dzień pełniący służbę w sosnowieckiej jednostce penitencjarnej i mieszkańcy miasta.

Inicjatywa Senatora

Odsłonięcie tablicy jest efektem inicjatywy Senatora Michała Potocznego wyrażonej w formie oświadczenia do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, złożonego na posiedzeniu Senatu nr 47 w dniu 28.09.2017 r., w którym sosnowiecki areszt wskazano jako symboliczne miejsce mogące jednoznacznie upamiętniać ofiary nazistowskiego i sowieckiego totalitaryzmu. Przygotowaniami do upamiętnienia ofiar zbrodniczych apartów represji zajęła się specjalnie powołana Grupa Inicjatywna, działająca w biurze senatorskim. Treść tablicy uzgodniono z Instytutem Pamięci Narodowej:

"W hołdzie zamordowanym i więzionym w więzieniu przy ulicy Radocha w Sosnowcu - ofiarom zbrodniczych totalitaryzmów: niemieckiego i sowieckiego oraz komunistycznego aparatu represji w okresie powojennym. Cześć ich pamięci."

galeria zdjęć

Tekst i zdjęcia: ppor. G. Kantor

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej