Szósta edycja Ogólnopolskiego Konkursu Więziennej Twórczości Teatralnej już za nami. Do konkursu zgłoszono kilkanaście zespołów teatralnych z całej Polski. Ostatecznie na deskach poznańskich teatrów, wypełnionych po brzegi widownią, ocenie profesjonalnego jury poddanych zostało siedem spektakli.

Teatr towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Spełniał funkcję, magiczną, oczyszczającą, terapeutyczną. Środowisko pedagogów, psychologów, terapeutów, odwołuje się do terapeutycznej i wychowawczej funkcji teatru organizując zajęcia teatralne czy amatorskie zespoły teatralne nie tylko w instytucjach kultury, ale również w zakładach karnych i aresztach śledczych. Teatr pozwala na poznanie własnych potrzeb i uzdolnień, daje możliwości zmierzenia się ze swymi słabościami. Ma znaczenie w kształtowaniu właściwej hierarchii wartości, internalizacji norm moralnych czy społecznie pożądanych postaw. Istota teatru polega na mechanizmie identyfikacji osadzonego z rolą i pomaga poznać własne zasoby. Dzięki temu teatr staje się ważnym elementem resocjalizacji osób pozbawionych wolności.

Głównym organizatorem przedsięwzięcia był Areszt Śledczy w Poznaniu i Teatr Ósmego Dnia,
a współorganizatorem Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.  Konkurs został sfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania oraz Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie.  Ponadto przy organizacji konkursu  udział wzięło szereg instytucji naukowych i artystycznych - Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, Koło Naukowe „Dwa Światy” studentów WSE UAM w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Dom Trzeźwości. Patronat honorowy konkursowi udzielił między innymi Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

Konkurs kierowany był do więziennych grup teatralnych z całego kraju, które przygotowując się do przedstawień miały okazję poznać techniki teatralne, które okazały się bardzo pomocne w poprawie funkcjonowania osób pozbawionych wolności w izolacji więziennej  oraz w skorygowaniu cech sprzyjających niewłaściwemu funkcjonowaniu społecznemu poza murami. Wydarzenie umożliwiło osadzonym występy przed szeroką publicznością i poddanie się ocenie jury składającego się z przedstawicieli środowisk artystycznych i naukowych. Jednym z zadań konkursu była integracja ze środowiskiem otwartym,  prezentacja umiejętności artystycznych osób pozbawionych wolności, ich potencjału, przełamywanie barier oraz potencjalnych ograniczeń.

W konkursie wzięło udział siedem  zespołów teatralnych z całej Polski. Dodatkowo jedna grupa zaprezentowała spektakl w postaci „słuchowiska”. Zespoły przedstawiły  zróżnicowany repertuar, dzięki czemu widzowie mogli oglądać przedstawienia przygotowane specjalnie dla konkretnych grup teatralnych, a także współczesne interpretacje znanych adaptacji. Poza konkursem wystąpiła grupa teatralna „ Wikingowie”, którą tworzą osoby bezdomne z Ośrodka dla Bezdomnych nr 1
w Szczepankowie.

Z uwagi na wysoki poziom prezentowany przez uczestników konkursu , jury miało nie lada wyzwanie podczas pokonkursowych obrad. W komunikacie kończącym zaakcentowano, że ranga imprezy, utrwalona podczas kolejnych jej edycji, owocuje ustawicznym wzrostem poziomu sztuki teatralnej angażując coraz to większe grupy osadzonych i  w związku z tym w coraz większym  zakresie spełnia swoją rolę resocjalizacyjną.

Ocena spektakli przez jury tegorocznego konkursu reprezentowała się następująco:

Laureatami tegorocznego konkursu teatralnego zostały:

I miejsce: Grupa teatralna „ KOREKTOR” z Zakładu Karnego w Kwidzynie  w spektaklu „ Zabierzcie mi nadzieję”.

II miejsce: Grupa  teatralna „ EPIZOD” z  Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu Aresztu Śledczego
w Ostrowie Wlkp. w adaptacji sztuki „ Zabawa” Stanisława Mrożka.

III miejsce: Grupa teatralna „PRÓBA” z Oddziału Zewnętrznego w Poznaniu Aresztu Śledczego
w Poznaniu  w adaptacji sztuki „ Emigranci” Stanisława Mrożka.

Wyróżnienia otrzymali:

Grupa teatralna WIDNO-KRĘGI z Oddziału Zewnętrznego w Turawie Aresztu Śledczego W Opolu za autorską trawestację tekstu Williama Szekspira.

Grupa teatralna DRUGA SZANSA z Aresztu Śledczego w Opolu za świadome posługiwanie się słowem i nadanie aktualnej wymowy przedstawieniu.

Grupa teatralna IMPRO z Zakładu Karnego w Krzywańcu za brawurowe zamierzenie się z niezmiernie trudnym tematem i zbudowanie wyrazistych postaci.

Grupa teatralna BEZ PRZYPADKU z Zakładu Karnego w Gębarzewie za udany debiut i ujawnienie ogromnego potencjału komediowego.

Po uroczystym wręczeniu nagród został zeprezentowany spektakl zwycięskiej grupy teatralnej „Korektor” z Zakładu Karnego w Kwidzynie. Sukces artystyczny i organizacyjny konkursu jest dowodem na to, że Służba Więzienna jest formacją z ogromnym potencjałem i energią,
a resocjalizacja poprzez sztukę istnieje.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej