W dniu 6 października 2017r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie odbyło się uroczyste podsumowanie V Ogólnopolskiego Konkursu Pisania Ikon.

Trochę historii

Idea konkursu Pisania Ikon narodziła się w 2008 roku w Zakładzie Karnym we Włodawie przy realizacji programu resocjalizacji sprzyjającemu readaptacji społecznej skazanych, wyodrębnionych ze względu na wspólne potrzeby, w szczególności w zakresie kształtowania umiejętności społecznych oraz poznawczych pt. „Sztuka to moje drugie życie”, którego pomysłodawczynią i autorką była Iwona Odyniec (ówczesny wychowawca do spraw kulturalno-oświatowych). Początkowo nazwa konkursu brzmiała Międzyokręgowy Konkurs Wschodniego Pogranicza Pisania Ikon. Do udziału w konkursie w pierwszym roku zgłoszono 7 prac z jednostek penitencjarnych położonych na wschodzie Polski. W kolejnym roku konkurs wzbudził niezwykle duże zainteresowanie wśród osadzonych, co potwierdza potrojona liczba zgłoszonych prac - aż 22 ikony.

Konkurs wkracza w sferę ogólnopolską

W 2012 roku odbyła się piąta i ostatnia edycja konkursu o zasięgu międzyokręgowym, gdyż przyciągał on uwagę i cieszył się zainteresowaniem skazanych z całej Polski. Dlatego też podjęto decyzję, by Konkurs Pisania Ikon odbywał się na skalę krajową. Tak też się stało i od 2013 roku konkurs nosi nazwę Ogólnopolski Konkurs Pisania Ikon. W tym roku konkurs został rozstrzygnięty po raz piąty na poziomie krajowym oraz po raz dziesiąty od pierwszej edycji.

Jakie korzyści płyną z Konkursu Pisania Ikon?

Głównym celem jest zainteresowanie osadzonych wartościami duchowymi, estetycznymi i artystycznymi płynącymi z tradycji Cerkwi prawosławnej, jak również z dziedziny ikonografii oraz uwydatnienie roli kultury w życiu człowieka. Więzienna twórczość osadzonych nabiera coraz większego znaczenia. Zajęcia artystyczne wpływają niezwykle pozytywnie na funkcjonowanie skazanych w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności. Twórcza resocjalizacja rozwija poczucie estetyki, pobudza aktywność artystyczną i uwrażliwia na piękno. Pisanie ikon daje osadzonym możliwość wypowiedzenia się, skłania do refleksji nad życiem świętych, postaci umieszczonych na tychże ikonach, a jednocześnie nad życiem własnym. Ten rodzaj twórczości daje skazanym możliwość duchowego wyciszenia się, spokoju oraz kontemplacji.

Podsumowanie V Ogólnopolskiego Konkursu Pisania Ikon 2017 miało miejsce w dniu 6 października bieżącego roku na terenie Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie, która  po raz kolejny była partnerem organizatorów konkursu. Organizatorami, również po raz kolejny, był Zakład Karny we Włodawie wraz z kapelanem prawosławnym księdzem Jerzym Ignaciukiem. Patronat nad konkursem objął Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie płk Włodzimierz Jacek Głuch, który był obecny podczas tegorocznego podsumowania V Ogólnopolskiego Konkursu Pisania Ikon oraz Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Abel Prawosławny Arcybiskup Lubelski i Chełmski. Podziękowania Dyrektora Generalnego Służby Więziennej za organizację konkursu na ręce Dyrektora Zakładu Karnego we Włodawie mjr. Marka Abramowicza przekazał kpt. Mirosław Radliński, który reprezentował Centralny Zarząd Służby Więziennej. Wojewodę Lubelskiego reprezentował Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Andrzej Odyniec. W wernisażu udział wzięli również Burmistrz Miasta Włodawy Wiesław Muszyński, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Włodawskiego Janusz Kloc, dyrektorzy jednostek penitencjarnych okręgu lubelskiego, przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych, księża i kapelani oraz przedstawiciele lokalnych urzędów. Gospodarzem wystawy był Dyrektor Zakładu Karnego we Włodawie mjr Marek Abramowicz, podsumowanie prowadziła kpt. Iwona Odyniec, pomysłodawczyni konkursu. Przegląd rozpoczęto akcentem muzycznym i był to duet skrzypcowo–fortepianowy, Martyna Dyduch przy akompaniamencie fortepianowym Stefanii Werboweckiej. Gościnnie po raz kolejny wystąpił kameralny chór „Sacrum” z Lublina pod dyrekcją Angeliki Iwaniuk, który poprzez sakralną muzykę cerkiewną wprowadził gości w świat kultury prawosławnej. W trakcie wernisażu wyświetlony został także film pokazujący bliżej obowiązki oraz zakres działania Służby Więziennej. Szeroki i ciekawy wykład na temat historii i znaczenia ikon przedstawił ks. Andrzej Pugacewicz z Białej Podlaskiej. Wśród nadesłanych prac I  i III  miejsce przypadło osadzonym z Zakładu Karnego we Włodawie, II miejsce komisja przyznała dla osadzonej z Zakładu Karnego w Krzywańcu. Wyróżniono dwie ikony - z  Zakładu Karnego w Grudziądzu Nr 1 oraz z  Zakładu Karnego w Strzelinie.

Zespół Prasowy
Centralny Zarząd Służby Więziennej

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej