16 października br. w Warszawie odbyła się uroczystość immatrykulacji studentów studiów pierwszego stopnia funkcjonariuszy Służby Więziennej w roku akademickim 2019/2020.

Po raz pierwszy w historii Służby Więziennej immatrykulowani zostali studenci Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. W tym ważnym wydarzeniu jako gość honorowy uczestniczył wiceminister sprawiedliwości dr Marcin Romanowski.

Zwracając się do studentów Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powiedział:

Kilka miesięcy temu każdy z was podjął decyzję dotyczącą swojej przyszłości, nie tylko w sferze zawodowej ale także życiowej. Służba w Służbie Więziennej to wielki honor i zaszczyt, ale także ogromny obowiązek i odpowiedzialność. To służba na rzecz bezpieczeństwa wszystkich obywateli i konkretnego człowieka, który znalazł się w murach więzienia.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli centralnych instytucji państwowych, władze kilku uczelni mundurowych, przedstawicieli kadry kierowniczej Służby Więziennej jak również reprezentantów środowisk naukowych oraz placówek oświatowych.

BDG SW

foto: WSKiP

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej