30 czerwca br. w godz. 11.00-17.00 na terenie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (teren likwidowanego Aresztu Śledczego w Warszawie-Mokotowie) odbyły się „Spotkania z historią na Rakowieckiej”. Wydarzenie organizowane było w ramach Centralnych Obchodów Święta Służby Więziennej i wzięło w nim udział blisko tysiąc osób.

Zamknięte na co dzień bramy byłego Aresztu Śledczego przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie zostały otwarte dla chętnych chcących zapoznać się, nie tylko z historią byłego aresztu, ale przede wszystkim  z działalnością Służby Więziennej. W ramach wydarzenia przygotowano szereg atrakcji podzielonych na strefy tematyczne. W strefie  dyscyplin dynamicznych odbyły się pokazy psów służbowych m.in. w zakresie posłuszeństwa i wyszukiwania narkotyków. Swoje umiejętności pokazały również Grupy Interwencyjne Służby Więziennej. Prezentowano też sprzęt i uzbrojenie będące na wyposażeniu Służby Więziennej. W strefie łuczników rycerstwa średniowiecznego można było  obejrzeć stroje w scenerii repliki namiotu historycznego z XV wieku. Uczestnicy spotkania mogli postrzelać z łuków średniowiecznych, zaś na torze łuczniczym odbył się turniej łuczników tradycyjnych. Zaprezentowano również gry średniowieczne oraz grę planszową zaprojektowaną przez koszalińską kompanię rycerską. W strefie sportu odbyły się pokazy koreańskiej sztuki walki taekwondo, w wydaniu młodych mistrzów. W ramach pokazów  demonstrowano techniki taekwondo, rozbicia desek oraz pustaków. W strefie zabaw i animacji dla dzieci zorganozowano  konkursy, gry i zabawy oraz mnóstwo innych atrakcji i niespodzianek. W strefie promującej program „Praca dla więźniów” przybliżano zagadnienia ściśle związane z organizacją zatrudnienia skazanych. Odbyły się prezentacje multimedialne obejmujące m.in. szerokie spektrum i różnorodność form prowadzonych oddziaływań penitencjarnych. W punktach wystawienniczych podmiotów zatrudniających skazanych, prezentowane były wytwory pracy więźniów (m.in. odzież, artykuły budowlane, wyroby drewniane i metalowe itp.). W strefie historycznej zorganizowano pokazy i wystawy historyczne, pokazy grup rekonstrukcyjnych, w tym: Wojsk Księstwa Warszawskiego, Oddziałów Kampanii Wrześniowej, II Korpusu Wojska Polskiego gen. Andersa oraz formacji Żołnierzy Wyklętych. W ramach strefy promocji Zarządu Głównego i Zarządu Okręgowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa zaprezentowano wystawę  plakatów prezentujących historię działalności organizacji związkowej od 1919 roku, kiedy to powołano Związek Pracowników Więziennych Rzeczpospolitej Polskiej oraz całego więziennictwa.

Zdjęcia: mł. chor. Przemysław Szmejkowski

Zespół Prasowy

Centralny Zarząd Służby Więziennej

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej