15 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Trzeźwości. Ma on zwrócić uwagę, jak szkodliwy wpływ na nasze życie ma alkohol, który jest jednym z głównych czynników kryminogennych. Może zabrzmieć paradoksalnie, ale dla wielu osadzonych uzależnionych od alkoholu, więzienie jest szansą na skuteczną walkę z nałogiem. W zakładach karnych i aresztach śledczych funkcjonują 34 oddziały terapeutyczne dla skazanych uzależnionych od alkoholu, a jeszcze w tym roku mają być uruchomione kolejne trzy.

Nadużywanie alkoholu niewątpliwie przyczynia się do wielu patologii społecznych oraz przestępstw, które niejednokrotnie skutkują pobytem w więzieniu. Tam z kolei abstynencja osadzonych jest wymuszona izolacją penitencjarną. Jednak pobyt w więzieniu osoby z problemem alkoholowym, bez oddziaływań terapeutycznych czy psychokorekcyjnych nie gwarantuje zerwania z nałogiem. Dlatego skazani, u których zdiagnozowano uzależnienie od alkoholu, poddawani są specjalistycznej terapii.

 

Trzeźwienie to bardzo złożony proces. Najważniejszym krokiem na drodze leczenia jest przyznanie przed samym sobą, że ma się problem z alkoholem. Kolejnym krokiem jest psychoterapia w oddziale terapeutycznym dla osób uzależnionych. Polskie więziennictwo ma trzy systemy oddziaływań wobec skazanego: system zwykły, programowanego oddziaływania i terapeutyczny. Skazani uzależnieni kierowani są do systemu terapeutycznego, który realizowany jest przede wszystkim w specjalistycznych oddziałach terapeutycznych. Obecnie w jednostkach penitencjarnych działają takie 34, a trzy następne mają zostać uruchomione w tym roku. Jeden w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu–Zdroju i dwa w Oddziałach Zewnętrznych w Koziegłowach i Chmielowie (ten ostatni będzie oddziałem kobiecym).

 

Terapia jest prowadzona w formie zajęć grupowych i indywidualnych. Więzienne zespoły terapeutyczne wspomagają także specjaliści z zewnątrz – w ramach współpracy z lokalnymi placówkami lecznictwa odwykowego – oraz przedstawiciele przeróżnych fundacji. Dużym wsparciem procesu leczenia  i podtrzymania jego efektów są spotkania grup Anonimowych Alkoholików oraz świadectwa zapraszanych do jednostek artystów, pisarzy czy  podróżników, którzy sami doświadczyli problemu uzależnienia.

 

W ramach dodatkowej oferty dla osób przebywających w oddziałach terapeutycznych prowadzone są programy terapeutyczno-readaptacyjne. Jednym z nich jest „HIOB”, przeznaczony dla skazanych za jazdę pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Zakłady karne i areszty śledcze realizują też swoje autorskie programy dla uzależnionych od alkoholu. Między innymi dzięki takim oddziaływaniom podczas odbywania kary pozbawienia wolności skazani nabywają umiejętności społecznych niezbędnych do trzeźwego życia już po opuszczeniu zakładu karnego.

oprac. ESK

zdjęcia Piotr Kochański

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej