W obchodach Święta Narodowego Trzeciego Maja uczestniczyli więziennicy w całej Polsce. W Warszawie, wraz z najwyższymi władzami państwowymi, w uroczystościach uczestniczył Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Bartłomiej Turbiarz.

Trzeci dzień maja to w historii Polski dzień szczególny. 233 lata temu na Zamku Królewskim w Warszawie została uchwalona Ustawa Rządowa – Konstytucja. Była ona pierwszą w Europie i drugą na świecie po amerykańskiej z 1787 r. Miała kilkanaście wydań książkowych i przedruki w prasie. Informowała o niej wówczas europejska prasa, a trzy brytyjskie gazety opublikowały jej przetłumaczony tekst.

Twórcy Ustawy Rządowej, obok króla Stanisława Augusta także Stanisław Małachowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj, w 11 artykułach przewidzieli między innymi trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą oraz dwuizbowy parlament.

Choć Konstytucja 3 Maja obowiązywała tylko 14 miesięcy, a Potocki i Kołłątaj określili ją jako „ostatnią wolę i testament gasnącej ojczyzny”, pamięć o niej przetrwała pokolenia. Od 1990 r. kolejne rocznice jej uchwalenia obchodzimy znowu, podobnie jak w II RP, jako święto państwowe.

W pierwotnym zamierzeniu Konstytucja 3 Maja stanowiła narzędzie reformatorskie, które miało służyć jako tarcza hamująca skutki pierwszego rozbioru Polski i jednocześnie odpierać uciski zaborców przed drugim rozbiorem.

Zespół prasowy CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej