Przekraczając mur polskiego więzienia, skazany trafia do swego rodzaju systemu kar i nagród albo, inaczej mówiąc, wzmocnień negatywnych i pozytywnych. Kodeks karny wykonawczy i wydane na jego podstawie rozporządzenia są przesiąknięte pedagogiką, i gdy spojrzeć szerzej, widać, że w skali globalnej jest to system, który działa.

Zapraszamy do lektury artykułu „Terapia za murami” zamieszczonego w miesięczniku Świat Problemów. O pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi przebywającymi w zakładach karnych i aresztach śledczych mówi mjr Jacek Olchawski - specjalista penitencjarny w Okręgowym Inspektoracie Służbyw Więziennej w Warszawie, psycholog, terapeuta, wieloletni kierownik oddziału dla osób uzaleznionych od alkoholu  ATLANTIS.

http://www.swiatproblemow.pl/terapia-za-murami/

 

Zespół Prasowy
Centralny Zarząd Służby Więziennej

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej