Zajęcia artystyczne, w tym teatralne ze skazanymi, stanowią pewnego rodzaju arteterapię. Ideą takich zajęć jest kształtowanie u skazanych umiejętności, które mogą oni w pozytywny sposób wykorzystać po opuszczeniu zakładu karnego. Zajęcia bazują na dwóch równoważnych elementach: sztuce (twórczości) oraz terapii. Jak można wykorzystać teatr w resocjalizacji przekonali się wychowawcy będący słuchaczami Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

13 kwietnia br., sala konferencyjna COSSW w Kaliszu stała się sceną spektaklu teatralnego "Za pięć godzin zobaczę Jezusa". Przedstawienie zostało przygotowane przez por. Milenę Garcarek, wychowawcę Oddziału Zewnetrznego  Aresztu Śledczego w Ostrowie Wlkp., na podstawie dzienników więziennych Jacques'a Fesch'a. Jacques Fesch został skazany na karę śmierci za zabójstwo policjanta w trakcie napadu na kantor. W więzieniu przeżył nawrócenie i duchową przemianę, którą opisał w adresowanych do swojej córki dziennikach.

Widownię stanowili słuchacze szkolenia zawodowego na pierwszy stopień oficerski specjalizacji penitencjarnej i kadra COSSW w Kaliszu, a w role wcieli się osadzeni z oddziału zewnętrznego, grupa Epizod, którzy także przygotowali scenografię. Trzeciej odsłony przedstawienia, dokonał Komendant COSSW w Kaliszu ppłk Ryszard Czapracki. Prapremiera spektaklu miała miejsce w dniu 18 września 2016 roku w czasie festynu rodzinnego „Pomagamy Kubie”, natomisat  premiera odbyła się w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu we wrześniu ubiegłego roku. I wówczas, i teraz przedstawienie spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem publiczności. Już niebawem, bo w dniach od 24 do 28 kwietnia br., sztuka zostanie zaprezentowana na IV Ogólnopolskim Konkursie Więziennej Twórczości Teatralnej w Poznaniu, organizowanym przez Areszt Śledczy w Poznaniu.Tematyka spektaklu doskonale wpisuje się w czas przygotowań do Wielkiej Nocy - czas przemian, pokuty i zastanowienia.

Więcej zdjęć

Zespół Prasowy

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej