Od odzieży, obuwia, przez wyposażenie i uzbrojenie, samochody, po najnowocześniejsze systemy elektroniczne, które można zastosować w jednostkach penitencjarnych – to wszystko zaprezentowano 3 i 4 kwietnia w Lublinie, gdzie odbyły się Targi i Konferencja Służby Więziennej #Więziennictwo – pierwsze tego typu wydarzenie poświęcone naszej formacji.

Impreza, zorganizowana przez Targi Lublin S.A., Grupę MTP i Służbę Więzienną, zgromadziła ponad 60 wystawców. Więziennicy mogli zapoznać się z rozwiązaniami, które można zastosować w ochronie, kwatermistrzostwie, informatyce i łączności. Z zainteresowaniem oglądali detektory telefonów komórkowych, narkotyków i innych zabronionych substancji, systemy wizyjne, skanery, i systemy elektronicznej kontroli dostępu. Niesłabnącą popularnością cieszą się depozytory i testy na obecność narkotyków. Publiczności nie brakowało przy stoiskach z bronią, środkami przymusu bezpośredniego i wyposażeniem wykorzystywanym w służbie.

Odwiedzających witała „prawdziwa cela”, której zabezpieczenia chciałby mieć u siebie każdy oddziałowy. Zaprezentowane samochody, od niedawna używane przez Służbę Więzienną, budziły zaciekawienie przedstawicieli innych formacji, którzy także byli obecni w Lublinie.

Na zakończenie połączone siły Służby Więziennej, Policji i Straży Granicznej zaprezentowały pokaz współdziałania w sytuacji zagrożenia. W „próbie odbicia więźnia” transportowanego do jednostki medycznej oraz w „stłumieniu buntu” w jednostce penitencjarnej uczestniczyli funkcjonariusze grup interwencyjnych Służby Więziennej w Lublinie i w Poznaniu, poznańskiego Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Komendy Wojewódzkiej Policji oraz wydziału kadr i szkolenia poznańskiej KWP, a także z Wydziału Zabezpieczenia Działań Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim. Narratorem pokazu był ppłk dr Maciej Gołębiowski, zastępca komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

Targom towarzyszyła konferencja, podczas której mówiono m.in. o programie modernizacji Służby Więziennej, o wyzwaniach, jakie niosą zmiany geopolityczne w Europie i na świecie, a także o Systemie Dozoru Elektronicznego i o pracy więźniów. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wykłady na tematy związane z ochroną jednostek penitencjarnych, dotyczące identyfikacji osadzonych wychodzących do pracy poza teren jednostki, systemów wizyjnych, bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa.

Targi i Konferencja Służby Więziennej odbywały się pod patronatem honorowym Ministerstwa Sprawiedliwości i Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, a także władz Lublina i województwa lubelskiego oraz JM Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

BDG SW

GALERIA ZDJĘĆ

VIDEO

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej