24 maja br., miało miejsce oficjalne zakończenie i podsumowanie czterodniowych warsztatów i zawodów ratownictwa taktycznego "Tactical Prison Rescue 2019". Ćwiczenia są obecnie stałym punktem w kalendarzu jednostek i formacji specjalnych resortów mundurowych w Polsce.

Przygotowujemy najlepszych na najgorsze…

Funkcjonariusze Grup Interwencyjnych Służby Więziennej, Straży Granicznej, CBŚP, CBA, SOP, żołnierze Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Żandarmerii Wojskowej i jednostki wojskowej Wojsk Specjalnych AGAT oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu i Grupy Realizacyjnej z wrocławskiej komendy miejskiej uczestniczyły w VI Ogólnopolskich Zawodach i Warsztatach Ratownictwa Taktycznego Grup Interwencyjnych Służby Więziennej „Tactical Prison Rescue 2019”.

Tactical Prison Rescue

Współczesne zagrożenia wymuszają na służbach mundurowych konieczność efektywnego współdziałania, z tego względu organizowane są Ogólnopolskie Zawody i Warsztaty Ratownictwa Taktycznego Grup Interwencyjnych Służby Więziennej „Tactical Prison Rescue”, obecnie ich organizatorem jest Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, wcześniejsze edycje organizował Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu. Zawody odbyły się na terenie gmin Wołów i Brzeg Dolny, patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Atak terrorystyczny w kościele

Konkurencje, czyli 10 stacji zadaniowych usytuowane są w promieniu 30 km od miejsca stacjonowania zespołów, odzwierciedlają przypadki zdarzeń najczęściej występujących oraz zdarzeń o największym prawdopodobieństwie wystąpienia. W trakcie tegorocznej edycji zawodów symulowane były, między innymi, zagrożenie terrorystyczne na terenie obiektu sakralnego podczas obrzędów religijnych. W warunkach poligonowych sprawdzone zostały umiejętności odpowiedniego przekazywania informacji, przeprowadzania segregacji, zabezpieczania miejsca zdarzenia, zapewnienia bezpieczeństwa zagrożonym jednostkom oraz wypracowanie wspólnych procedur ratowniczych. Ponadto konkurencje, z którymi w tym roku musiały zmierzyć się drużyny to udzielanie pomocy w warunkach bojowych pdczas przeciwdziałania atakowi na konwój, odbijaniu zakładników, czy tłumieniu buntu w oddziale mieszkalnym. Warsztaty i zawody to doskonała możliwość zgrywania grup realizacyjnych o odmiennym charakterze działań oraz wymiana doświadczeń przez operatorów poszczególnych drużyn. W trakcie zawodów sprawdzony został poziom wyszkolenia uczestniczących grup, a także ich współdziałanie z jednostkami systemu ratownictwa medycznego.

BDG SW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej