Akt nadania sztandaru Aresztowi Śledczemu w Suwałkach nosi numer 40 i datę 14 września 2018 r. To wyraz podziękowania dla funkcjonariuszy i pracowników jednostki za służbę i pracę na rzecz bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa.

Ceremonię, która odbyła się w sobotę 15 września, poprzedziła msza święta w suwalskim kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Zaszczyt i zobowiązanie

Kierownictwo formacji reprezentowali płk Artur Dziadosz, zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej i płk Piotr Kondraciuk, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku. W uroczystości uczestniczyli Jarosław Zieliński, poseł, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji i Bohdan Józef Paszkowski, wojewoda podlaski, oraz kpt. Fabian Daniłowicz – żołnierz AK-WiN, prezes Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” Inspektorat Suwałki. Przybyli przedstawiciele duchowieństwa i służb mundurowych garnizonu podlaskiego oraz licznie zgromadzona kadra suwalskiego aresztu wraz z rodzinami.

Społecznemu Komitetowi Fundacji Sztandaru dla Aresztu Śledczego w Suwałkach przewodniczył Grzegorz Mackiewicz, Przewodniczący Rady Powiatu Suwalskiego. W wielu okolicznościowych wystąpieniach padało słowo „nareszcie” – jednostka długo czekała na sztandar. W imieniu całej kadry podziękowanie inicjatorom i fundatorom złożył kpt. Michał Chrościelewski, pełniący obowiązki dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach. Podkreślił, że to nie tylko zaszczyt i dowód uznania, ale i zobowiązanie do dalszej pełnej poświęcenia służby.

Areszt wczoraj i dziś

Więzienie w Suwałkach powstało w 1903 roku, choć carskie plany przewidywały jego budowę już w 1826 roku. Budynki więzienia gubernialnego aż do 2000 roku były siedzibą suwalskiego aresztu.

Dziś pozostałości więzienia przy ulicy Dwernickiego są zabytkowym elementem Centrum Handlowo-Rozrywkowego Plaza. Obecna siedziba Aresztu Śledczego w Suwałkach przy ul. Wojska Polskiego 29 została otwarta 9 czerwca 2000 roku. Od tamtego czasu zbudowano dwa nowe budynki penitencjarne i przeprowadzono generalny remont budynku administracyjnego, co zdecydowanie poprawiło warunki pracy personelu więziennego. W planach jest budowa hali produkcyjnej na terenie jednostki, gdzie będą pracowali skazani.

Od 1 kwietnia 2018 roku dyrektorowi Aresztu Śledczego w Suwałkach podlega Oddział Zewnętrzny w Giżycku.

ZKMiP CZSW

Zdjęcia: Hubert Stojanowski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej