17 września 2018 roku odbyła uroczysta ceremonia poświęcenia i nadania sztandaru raciborskiej jednostce penitencjarnej.

W uroczystości udział wzięli Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Czesław Sobierajski, pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości Michał Woś, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach płk Andrzej Baliński, dyrektorzy zakładów karnych i aresztów śledczych z okręgu katowickiego, przedstawiciele biur poselskich, władz samorządowych, służb mundurowych, wymiaru sprawiedliwości, szkół, kościołów i związków wyznaniowych, reprezentanci instytucji współpracujących z raciborskim zakładem karnym oraz licznie przybyli funkcjonariusze, emeryci i pracownicy Służby Więziennej wraz z rodzinami.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, podczas której dokonano poświęcenia sztandaru. Główna część uroczystości odbyła się na dziedzińcu Zamku Piastowskiego w Raciborzu. Dyrektor Zakładu Karnego w Raciborzu powitał przybyłych i swoim wystąpieniu podkreślił, że:

Sztandar to symbol zaszczytnej, ofiarnej i wiernej służby dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej i społeczeństwa. Chcemy, by stał się on dla nas, funkcjonariuszy i pracowników, symbolem wiążącym naszą wspólną działalność, znakiem charakteryzującym jednostkę, Zakład Karny w Raciborzu.

W dalszej części uroczystości odbyła się ceremonia wbicia gwoździ honorowych oraz wręczenia gwoździ pamiątkowych. Gwoździe honorowe w drzewce sztandaru wbili m. in. pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości  Michał Woś, gen. Jacek Kitliński, płk Andrzej Baliński Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach, Dyrektor Zakładu Karnego w Raciborzu płk Grzegorz Kosiński. Po tej części uroczystości, gen. Jacek Kitliński przekazał sztandar do rąk dyrektora raciborskiej jednostki płka Grzegorza Kosińskiego, który przekazał go pocztowi sztandarowemu jednostki.

Oficjalną część uroczystości zakończyły przemówienia zaproszonych gości.

W swoim wystąpieniu gen. Jacek Kitliński zaznaczył, że:

Przede wszystkim jest to święto Zakładu Karnego w Raciborzu. Jest to zakład z dużą tradycją i wreszcie, po tylu latach społeczność lokalna, oraz społeczność więzienna mogła doczekać się tego dnia, kiedy po ufundowaniu i nadaniu sztandarów nasi funkcjonariusze będą mieli najważniejszą rzecz, pod którą będą się mogli gromadzić

 

Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości Michał Woś podsumuwując całą uroczystość powiedział m. in.:

Dziś symboliczna i ważna data 17 września, 100-lecie odzyskania niepodległości, także 100-lecie powstania formacji Służby Więziennej. (…) Trwa wielki program modernizacji Służby Więziennej, który odnosi się nie tylko do nowego sprzętu, nowych zakładów, a także wzrostu wynagrodzenia dla funkcjonariuszy, ale jest też ważnym elementem budowy tożsamości. Takiej realnej tożsamości Służby – tej trzeciej największej formacji w Polsce. W ramach tej budowy tożsamości odwołujemy się do wielkich, ważnych wydarzeń, a przecież Służba Więzienna ma się czym pochwalić. Jest piękna historia dwudziestolecia wojennego.  Straż Więzienna została powołana przez marszałka Józefa Piłsudskiego, jednym z pierwszych aktów prawnych w odrodzonej Polsce. Spora część funkcjonariuszy, oficerów Straży Więziennej poniosła śmierć za ojczyznę w trakcie II wojny światowej, dając przykład największego poświęcenia dla ojczyzny. Teraz nawiązujemy niewątpliwie w symboliczny sposób do tych wielkich wydarzeń i budujemy tożsamość funkcjonariuszy.

Sztandar raciborskiej jednostki penitencjarnej będzie towarzyszył funkcjonariuszom, pracownikom cywilnym a także społeczności lokalnej podczas uroczystych obchodów świąt narodowych i państwowych oraz uroczystości o charakterze patriotycznym i religijnym.

Podczas uroczystości można było podziwiać nowoczesny sprzęt, jaki w pełnieniu codziennych obowiązków wykorzystują funkcjonariusze Służby Więziennej, Straży Granicznej oraz Straży Pożarnej. Na uroczystości pojawiły się także klasy mundurowe Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego z Raciborza.

Zespół Komunikacji Medialnej i Promocji CZSW

Zdjęcie: szer. Dawid Kukiełka

Galeria zdjęć

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej