13 lutego br. w Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński wręczył sztandar prezesowi Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa kpt. Krzysztofowi Kuteli.

Uroczystość nadania sztandaru połączona została z wręczeniem funkcjonariuszom okręgu łódzkiego odznaczeń oraz awansów na wyższe stopnie służbowe z okazji Święta Służby Więziennej.

Ceremonia rozpoczęła się mszą świętą w Opactwie Cystersów w Sulejowie, którą koncelebrował Naczelny Kapelan Więziennictwa Kościoła Rzymskokatolickiego, ks. Adam Jabłoński. Następnie funkcjonariusze i zaproszeni goście udali się do Oddziału Zamiejscowego w Sulejowie.

Uroczystości rozpoczął krótki wykład ppłk. Jacka Jarzyny z Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, który przedstawił ideę sztandaru jako symbolu postaw patriotycznych w służbach mundurowych. Następnie, w sposób uroczysty nastąpiło odczytanie aktu nadania sztandaru Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa, poświęcenie sztandaru i wręczenie go Prezesowi SOW przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Dyrektor Generalny powiedział:

Od prawie 22 lat podejmujecie Państwo aktywność, której celem jest przede wszystkim dbanie o etos i etykę służbową, jak również pielęgnowanie najlepszych tradycji Służby Więziennej. Bardzo to doceniam, szanuję, i za tę działalność chciałbym Wam serdecznie podziękować.

Kolejną częścią obchodów było wręczanie odznaczeń - Piętnastu funkcjonariuszy otrzymało złote, srebrne i brązowe odznaki „Za zasługi w pracy penitencjarnej”. Srebrne odznaki "Za zasługi w pracy penitencjarnej" otrzymali także nadinsp. Andrzej Łapiński, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi oraz nadbryg. Jarosław Wlazłowski, Komedant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Następnie gen. Jacek Kitliński wraz z Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej w Łodzi płk. Jackiem Głuchem wręczyli obecnym funkcjonariuszom akty nadania wyższych stopni służbowych. W korpusie oficerskim awansowano dwóch funkcjonariuszy, w korpusie chorążych ośmiu, a w korpusie podoficerskim osiemnastu. Jedenastu funkcjonariuszy otrzymało awans na stopień starszego szeregowego.

Gen. Jacek Kitliński złożył gratulacje awansowanym i odznaczonym, podziękował za trud i zaangażowanie funkcjonariuszy oraz za włożony wysiłek w służbę państwu i jego obywatelom. Obecny na uroczystości Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński zwrócił uwagę na misję, którą pełni Służba Więzienna, tj. pracę z trudnymi ludźmi, którzy wyrządzili krzywdę społeczeństwu.

BDG SW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej