W dniach 17-19 września br., w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie odbyły się konferencje kapelanów Służby Więziennej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego.

Konferencje miały w swoich częściach charakter ekumeniczny, gdyż udział w nich brali wspólnie kapelani Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz kapelani Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego wraz z księżmi EDWi, nie będący jeszcze kapelanami.

Szkolenie kapelanów było dobrą okazją do poszerzenia wiedzy penitencjarnej, psychologicznej i prawnej. Przygotowało grunt do wymiany poglądów i spostrzeżeń w codziennej służbie drugiemu człowiekowi wśród duchownych z różnych terenów polskiej Cerkwi oraz parafii Kościoła Ewnagelickiego.

Praktyka duszpasterska w więzieniach

Tegoroczne szkolenie było okazją do intensywnej wymiany doświadczeń kapelanów oraz do pogłębionej analizy pracy więziennego kapelana. Służył temu panel dyskusyjny pt. „Praktyczne aspekty pracy duszpasterskiej”. Wzięli w nim udział ks. Aleksander Konachowicz, ks. Mikołaj Lewczuk oraz ks. Piotr Janik z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Zebrani duszpasterze  spotkali się również z pułkownikiem Andrzejem Leńczukiem, dyrektorem Biura Penitencjarnego w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej. Podczas spotkania płk Andrzej Leńczuk wymienił się spostrzeżeniami i doświadczeniami ze współpracy z kapelanami. Była to też okazja dla kapelanów do przedstawienia swoich spostrzeżeń i postulatów jakie płyną z ich codziennej pracy duszpasterskiej.

Wykłady nie tylko teologiczne

W bloku wykładowym swoje referaty dotyczące trudnej pracy apostolskiej z osadzonymi wygłaszali duchowni, psychologowie oraz funkcjonariusze. Swoje wykłady zaprezentowali m.in.: Ks. dr Adama Magruka z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, kpt. Sebastian Lizińczyk oraz  kpt. Mirosław Radliński, specjaliści z  Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej, jak również  dr Jerzy Gruszczyński z Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, który opowiadał o aspektach prawnych patologii społecznych.

Szkoleniem kapelanów Prawosławnego Duszpasterstwa Więziennego kierował ks. dr Andrzej Lewczak, Naczelny Kapelan Więziennictwa Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Ze strony Ewangelickiego Duszpasterstwa Więziennego organizatorem był ks. Piotr Janik, naczelny kapelan EDWi.

 

Zespół Komunikacji Medialnej i Promocji CZSW

Źródło: orthodox.pl

zdjęcia: ks. Paweł Kuczyński

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej