W dniach 10 - 14 października 2021 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie odbywa się szkolenie kapelanów więziennych posługujących w zakładach karnych i aresztach śledczych w całej Polsce.

Szkolenie otworzył Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś, któremu towarzyszyli Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński oraz  Naczelny Kapelan Więziennictwa ks. Adam Jabłoński.

Głównym celem szkolenia jest wymiana doświadczeń, omówienie bieżącej działalności i funkcjonowania duszpasterstwa więziennego oraz analiza planów służących zwiększeniu skuteczności realizowanych działań.

Tematy rozmów więziennych kapelanów skupiają się przede wszystkim na znaczeniu posługi religijnej, która wzmacnia  proces resocjalizacji w polskich jednostkach penitencjarnych oraz omówieniu specyfiki duszpasterstwa więziennego modelującego życie religijne osób pozbawionych wolności. Ważnym elementem poruszanym podczas zajęć są zagadnienie związane z kształtowaniem właściwych relacji interpersonalnych pomiędzy kapelanami a osadzonymi.

Jednym z elementów szkolenia są również warsztaty duszpasterskie angażujące kapelanów do rozwoju wewnętrznego oraz pracy nad sobą, jako niezbędnego komponentu w trudnej posłudze z osobami pozbawionymi wolności.  

Zespół prasowy CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej