System Dozoru Elektronicznego To duże, ogólnopolskie elektroniczne „więzienie”, w którym przebywają nie tylko skazani, objęci środkami karnymi lub zabezpieczającymi, ale również osoby chronione, pokrzywdzone przestępstwem. Trzeba uczynić wszystko, aby ten system nigdy nie był zagrożony żadnymi czynnikami zewnętrznymi. Dlatego podmiotem dozorującym SDE wkrótce stanie się Służba Więzienna. „Przed nami pracowity czas” – w rozmowie z Grażyną Linder mówi o planowanych zmianach gen. Paweł Nasiłowski, pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości, dyrektor Biura Dozoru Elektronicznego w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej.

Ponadto w majowym wydaniu „Forum Penitencjarnego” przeczytacie:

* wspomnienia tych, którzy – tak jak nasze pismo – w tym roku świętują dwudzieste urodziny w więziennictwie,

* z okazji jubileuszu wracamy do bohaterów sprzed lat,

* o pierwszych więziennikach wyróżnionych odznaką „Semper Paratus”

* o ultramaratończyku z Wrocławia i o tym, jak polski system resocjalizacyjny przysłużył się... Nagrodzie Nobla Marii Skłodowskiej-Curie.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej