29 czerwca Służba Więzienna obchodzi święto patrona formacji – świętego Pawła Apostoła.

Święty Paweł jest patronem misjonarzy, teologów, przewodników, rycerzy, a od 21 czerwca 2018 r. także polskiej Służby Więziennej. Zwany Apostołem Narodów, święty Paweł jest uroczyście wspominany 29 czerwca. „Omnibus omnia factus sum – „Stałem się wszystkim dla wszystkich” – to zdanie charakteryzuje tych, którzy służą, pomagają, wspierają. Tak, jak funkcjonariusze i pracownicy formacji oraz ci, którzy działają na jej rzecz.

Każdego dnia kadra Służby Więziennej dokłada wszelkich starań, aby profesjonalnie wykonywać ustawowo powierzone jej obowiązki. Z sumiennością i zaangażowaniem prowadzimy oddziaływania resocjalizacyjne poprzez pracę, naukę, zajęcia kulturalno-oświatowe oraz oddziaływania terapeutyczne. Pamiętając o swojej tożsamości, tradycji i historii, Służba Więzienna angażuje się też w szereg inicjatyw związanych z działalnością patriotyczną.

Dziś Służba Więzienna to jedna z najliczniejszych, nowoczesna i dostosowana do najwyższych standardów formacja pełniąca istotną rolę w działaniach na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Tegoroczne Centralne Obchody Święta Służby Więziennej, organizowane we wspomnienie patrona, połączone z promocją oficerską absolwentów studiów podyplomowych Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w zakresie penitencjarystyki na pierwszy stopień oficerski odbędą się 1 lipca br. na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Zespół Prasowy CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej