W całym kraju uczczono 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej wziął udział w centralnych obchodach święta z udziałem najwyższych władz państwowych.

Rozpoczęły się mszą świętą w intencji ojczyzny w Bazylice Archikatedralnej p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Główne uroczystości odbyły się w samo południe na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego.  

W uroczystościach wzięły udział delegacje oraz poczty sztandarowe służb mundurowych, w tym Służby Więziennej, Wojska Polskiego, Policji i Straży Pożarnej.

W przemówieniu na Placu Zamkowym w Warszawie Prezydent RP Andrzej Duda podziękował wszystkim, którzy wspierają Ukrainę: – Pokazaliście, co to znaczy odbudować wspólnotę – powiedział.

Uchwalenie pierwszej w Europie i drugiej na świecie ustawy zasadniczej konstytuującej tożsamość suwerennego narodu  przekształciło państwo w monarchię konstytucyjną oraz wprowadziło zasadę trójpodziału władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Dwuizbowy Sejm miał być wyrazicielem suwerennej woli całego narodu. Już w dwa dni po uchwaleniu Konstytucji dzień 3 maja uznano za święto narodowe, które później zostało na długi czas zawieszone z uwagi na wojnę polsko-rosyjską w 1792 r. i drugi rozbiór Polski. Do obchodów święta powrócono w kwietniu 1919 r. Zostało jednak zdelegalizowane przez okupantów niemieckich i sowieckich podczas II wojny światowej, zakazane było również w czasach komunistycznych. Święto Narodowe Trzeciego Maja przywrócono ustawą z 6 kwietnia 1990 r.

Edukacja historyczna

Z okazji świąt majowych i w dniach je poprzedzających w jednostkach penitencjarnych odbywały się pogadanki, audycje radiowe, a przez specjalną telewizję więzienną także spotkania z historykami, koncerty patriotyczne oraz wystawy. W oddziaływaniach penitencjarnych realizowanych na terenie każdej jednostki organizacyjnej edukacja historyczna i obywatelska odgrywa niezmiernie ważną rolę. Kształtowanie odpowiednich postaw społecznych, moralnych i patriotycznych jest jednym z elementów właściwej resocjalizacji osób odbywających karę pozbawienia wolności.

 

Zespół Prasowy CZSW

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej