5 czerwca na całym świecie obchodzony jest dzień środowiska. Służbie Więziennej nie obca jest idea tego święta. Od lat angażuje się w akcje sprzątania Ziemi, segregowanie śmieci. Podejmuje wiele działań ograniczających zużycie wody i prądu. Robi to przez cały rok.

Służba Więzienna włącza się w wiele akcji ekologicznych, a funkcjonariusze  w całym kraju rokrocznie opracowują programy resocjalizacji sprzyjające przygotowaniu do readaptacji społecznej, w tym takie z zakresu edukacji ekologicznej.

 

Edukacja ekologiczna

Wychowawcy edukują osadzonych, jak postępować z zużytymi bateriami, co robić z pustą butelką typu PET, jaki jest sens i korzyści segregowania śmieci. W oddziałach mieszkalnych każdego dnia przygotowane są śmieci do właściwej segregacji i oddzielne miejsca na składowanie makulatury czy szkła. W radiowęźle i wewnętrznych kanałach telewizyjnych cyklicznie emitowane są audycje poruszające zagadnienia dotyczące zagrożeń dla środowiska naturalnego, wynikających z nadmiernego zużycia energii elektrycznej i wody oraz braku segregacji odpadów. W niektórych jednostkach prowadzona jest gospodarka odpadami z wykorzystaniem urządzenia zwanego belownicą. Jest to profesjonalna maszyna redukująca objętość odpadów poprzez ich prasowanie w bele.

 

Działania ekologiczne

W jednostkach penitencjarnych w całym kraju od lat wprowadzane są  rozwiązania służące ograniczaniu zużycia mediów. W tym celu w kranach montowane są perlatory, w łaźniach armatura czasowa przyciskowa. Prowadzimy też odzyskiwanie wody szarej. Na terenie wielu zakładów karnych i aresztów śledczych jak grzyby po deszczu wyrastają panele: kiedyś słoneczne, teraz – fotowoltaiczne. Wiele więzień przeszło termomodernizację. Funkcjonariusze w całym kraju wybierają środki komunikacji, które przyczyniają się do ograniczenia emisji spalin, np. zamiast autem do pracy jeżdżą rowerem.

W przypadającym w kwietniu Dniu Ziemi osadzeni pod nadzorem funkcjonariuszy sprzątają lasy, parki miejskie, narodowe, np. Tatrzański Park Narodowy, krajobrazowe, sadzą drzewka i odbywają pogadanki z przedstawicielami nadleśnictw. Wrześniowa akcja sprzątania świata jest swoistym zwieńczeniem całorocznej pracy z osadzonymi. Oni sami zauważają potrzebę ciągłego dbania o środowisko. Taka forma edukacji ekologicznej, pozytywnie wpływa na kształtowanie postaw i świadomości osób pozbawionych wolności, będąc jednocześnie skuteczną formą resocjalizacji. Niemal codziennie skazani kierowani są do nieodpłatnych prac społecznych, organizowanych w ramach programów resocjalizacji. Polegają one na sprzątaniu zielonych rejonów pobliskich miast i gmin, pielęgnowaniu roślin, wytwarzaniu, montażu i naprawie elementów infrastruktury.

 

Kolej na ciebie

Dzień Ochrony Środowiska został ustanowiony przez ONZ w 1972 r. na Konferencji Sztokholmskiej. Ideą tego święta jest zwrócenie uwagi na problemy związane z zanieczyszczeniem i ochroną środowiska naturalnego, podnoszenie świadomości ekologicznej, a także pobudzenie do aktywnej działalności proekologicznej. Ma przypominać ludziom o wielkim znaczeniu przyrody i ich odpowiedzialności za jej stan. Wiele działań człowieka ma wpływ na pogarszanie się stanu przyrody, co skutkuje degradacją środowiska naturalnego. Człowiek niszcząc przyrodę, tak naprawdę zagraża również sobie, bo jest jej integralną częścią. Dziś każdy może przyłączyć się do obchodów na swój sposób. Zwłaszcza w tym dniu warto przyjrzeć się codziennym nawykom i zacząć zmieniać złe przyzwyczajenia. Tak niewiele trzeba, aby dbać o środowisko: gasić światło wychodząc z pomieszczenia na dłużej, segregować odpady, zakręcać wodę, w czajniku gotować jej tyle, ile potrzeba na tę chwilę, kupować produkty w zbiorczych opakowaniach, używać toreb wielorazowych. A ty co dzisiaj zrobisz dla matki natury?

BDG SW

foto Piotr Kochański/archiwum SW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej