W tym roku Światowy Dzień Pierwszej Pomocy przypada na 14 września. Jak co roku do akcji włączyła się Służba Więzienna. Szkolenia dla osadzonych, z udzielania pierwszej pomocy odbywają się w wielu jednostkach penitencjarnych.

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

Obchodzony w drugą sobotę września – ustanowiony został w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża, jednej z największych organizacji humanitarnych na świecie. Święto to ma na celu uświadomienie, jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, a także promowanie akcji edukacyjnych wśród obywateli. Organizatorzy upatrują szczególną rolę w szkoleniu młodych osób, tak by uwrażliwić ich na potrzebę niesienia pomocy, wykształcić w nich właściwe postawy i nauczyć zasad postępowania w razie wypadków. Od wielu lat w akcji czynnie uczestniczy Służba Więzienna organizując szkolenia dla personelu więziennego oraz dla osadzonych.

Statystyka

Co roku tysiące ludzi umiera lub doznaje trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek tzw. nagłego zatrzymania krążenia, do którego często dochodzi w miejscach publicznych w obecności osób postronnych. Szybkie udzielenie pomocy (w ciągu 2-3 minut) w takim przypadku znacznie zwiększa szanse na przeżycie (40-60%). Ale pierwsza pomoc to nie tylko ratowanie życia, ale również zdrowia, np. w przypadku złamań, urazów czy drobnych poparzeń. Tymczasem aż 45% Polaków przyznaje się, że nie umiałoby udzielić pierwszej pomocy, będąc na przykład świadkiem wypadku drogowego.

Pierwsza pomoc w więzieniu

Edukacja osadzonych z zakresu udzielania pierwszej pomocy, doskonale wpisuje się w szeroko rozumiane oddziaływania resocjalizacyjne. Osadzeni podczas kursów, prowadzonych przez wykwalifikowanych ratowników medycznych, zdobywają nie tylko wiedzę i umiejętności związane z ratowaniem i udzieleniem pierwszej pomocy, ale zyskują również świadomość wartości zdrowia i życia ludzkiego. W swoich działaniach Służba Więzienna nie ogranicza się jedynie do akcji związanych z uczestnictwem w Światowym Dniu Pierwszej Pomocy. Przez cały rok w wielu zakładach karnych i aresztach śledczych przeszkoleni funkcjonariusze Służby Więziennej, uczą osadzonych udzielania pierwszej pomocy w ramach istniejących programów resocjalizacyjnych.

BDG SW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej