W szeregach naszej formacji wciąż przybywa honorowych dawców krwi. Dziś, w dniu ich święta przypominamy, że coraz więcej funkcjonariuszy Służby Więziennej oddaje krew i włącza się w akcje promujące honorowe krwiodawstwo.

Odbywa się to zarówno prywatnie, jak i przez przyłączanie się do inicjatyw zewnętrznych i realizowanych w ramach służby. Co roku wspieramy m.in. wspólną akcję służb mundurowych „Nasza krew – Nasza Ojczyzna” oraz akcję pod hasłem „Służmy pomocą – mamy to we krwi”.

Oddawanie krwi jest najwspanialszym darem, gestem o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. Darem, który ratuje zdrowie i życie. W tegorocznej szóstej edycji honorowego krwiodawstwa w Służbie Więziennej pod hasłem: „Służymy pomocą – mamy to we krwi”, która trwała do 8 stycznia do 8 marca br. zebraliśmy ponad 800 litrów krwi oraz jej składników. Wzięło w niej udział 1787 funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa z 77 jednostek penitencjarnych.

Symbol życia, poświęcenia i braterstwa

Oprócz codziennych obowiązków związanych z zapewnieniem ochrony i bezpieczeństwa społeczeństwu, a także resocjalizację skazanych, funkcjonariusze Służby Więziennej wspierają banki krwi, której nie może zabraknąć. Krew od zawsze była i jest symbolem życia, poświęcenia i bohaterstwa. Funkcjonariusze Służby Więziennej dbają o praworządność i bezpieczeństwo obywateli i są gotowi nieść pomoc innym ludziom, a oddanie krwi jest jednym z największych dowodów ludzkiej miłości i szacunku dla drugiego człowieka. Bezinteresowne, honorowe oddawanie krwi jest wpisane w etos funkcjonariusza publicznego.

Z roku na rok przybywa funkcjonariuszy odznaczonych odznaką ,,Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Jest ona przyznawana osobom, które oddały minimum 20 litrów krwi lub równoważną jej ilość składników krwi. Życie krwiodawców jest przykładem bezinteresownego poświęcenia dla dobra drugiego człowieka i dowodzi, że wieloletnie i regularne oddawanie krwi jest bezpieczne, a jeśli uzależnia, to tylko od czynienia dobra.

Święto

14 czerwca przypada Światowy Dzień Krwiodawcy. Data nie jest przypadkowa. Przypada w dniu urodzin austriackiego lekarza i patologa Karla Landsteinera, który w 1901 roku dokonał odkrycia grup krwi, za co został uhonorowany Nagrodą Nobla.  

 

Zespół Prasowy CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej